Právě se nacházíte:

Na Proseči vzniklo fitko

Horní Proseč získala během letních měsíců nové sportoviště. Na ploše téměř 2 300 m2 vznikla za 0,5 milionu korun z městské pokladny venkovní posilovna pro dospělé. Najdete zde moderní fitness prvky a workoutovou sestavu, která slouží pro posílení celého těla a plochu s brankami třeba na fotbálek. 

„Pozemek město v minulosti získalo bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že na něm v budoucnu vyroste sportoviště. Letos se záměr podařilo uskutečnit,“ informuje Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města. Protože pozemek je přirozeně chráněný okolními stromy a je dostatečně rovný, nebylo potřeba provádět žádné zásadní zemní práce. 

Workoutová sestava má speciální umělou dopadovou plochu, kterou prorůstá tráva a plocha se seká běžným způsobem. Do okolního terénu jsou citlivě zasazeny fitness prvky, na kterých si zacvičí i senioři, ale těší se velké oblibě také u mladších sportovně založených návštěvníků. Komu se zrovna nechce posilovat nebo protahovat, může si zakopat na travnatém hřišti vybaveném dvěma brankami.