Napadený jírovec bude nahrazen javorem

Do konce ledna dojde v Tyršově parku k pokácení jírovce, který je napadený hnilobou. Jedná se o strom rostoucí poblíž domku zahradníka uprostřed asfaltové cesty. Jako náhrada bude poblíž altánu na jaře vysazen javor.

Jírovec je napadený chorošem šupinatým, dřevokaznou houbou, která způsobuje rychlou hnilobu. Jelikož je zasažena koruna, mohl by být strom nebezpečný pro návštěvníky parku. „Strom je navíc oslabený, protože kořeny překrývá asfalt, který nepropouští vzduch a lze předpokládat, že uhnívá i od kořenů. Jírovce patří ke stromům, u nichž často dochází k vyhnívání ran,“ vysvětluje Štěpánka Gaislerová z odd. správy veřejné zeleně další důvody, proč bylo rozhodnuto o jeho pokácení.
 
Kácení bylo povoleno jednak orgánem ochrany přírody a krajiny, jednak orgánem státní památkové péče, protože Tyršův park je městskou památkovou zónou.
 
Nový strom – javor bude vysazen letos na jaře v souladu s projektovou dokumentací na obnovu parku vypracovanou Ateliérem 4 a schválenou Národním památkovým ústavem.