Necelou stovku nemocných stromů nahradí 112 zdravých

Obyvatelé žijící v okolí ulice Nová Pasířská protestují prostřednictvím petice proti kácení stromů a keřů. Ty se redukují či ošetřují na základě dendrologického průzkumu. Necelou stovku vykácených stromů však nahradí 112 stromů nových a zdravých.

Petenti požadují přehodnotit rozhodnutí o kácení stromů a keřů, které se váže k projektu obytného souboru Nová Pasířská v rámci IPRM. Jeho cílem je opravit či zřídit kontejnerová stání, rozšířit parkovací plochy a opravit komunikace v prostoru vymezeném ulicemi Nová Pasířská, U Balvanu, Vodní, Havlíčkova a Nádražní. Hlavní stavební práce jsou plánované od května do září, celkové náklady jsou zhruba 24 milionů korun, přičemž dotace z EU přesahuje 16 milionů.
 
O co jde v petici proti kácení?
 
Petice poukazuje na to, že se bude likvidovat velké množství zeleně, která podle občanů prostředí nejen zkrášluje, ale také tvoří protihlukovou bariéru a snižuje prašnost. Podotýkají, že již loni se prořezávaly keře u chodníku, a tak nechápou, proč je třeba kácet ty ve stráni společně se vzrostlými stromy. Souhlasí pouze s likvidací keřů a stromů v těsné blízkosti domů nebo rostoucích hustě vedle sebe. Upozorňují, že v této lokalitě už bylo vykáceno hodně zeleně, včetně stromů u vlakového nádraží, které nebyly nahrazené.
 
„Petici společně s archem obsahujícím 111 platných podpisů odevzdali na magistrát 2. 2. 2015. Petice splňovala všechny náležitosti, na začátku února ji projednalo vedení úřadu a rozhodlo ji předložit na únorové zasedání městského zastupitelstva,“ říká vedoucí oddělení interního auditu a stížností Martin Oklamčák.
 
Vykácené dřeviny budou nahrazeny
 
„K projektu Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou v zóně IPRM už v roce 2010 zpracoval dendrolog a zahradní architekt ing. Souček dendrologický průzkum, který na přelomu let 2013/2014 aktualizoval. Posuzoval v něm celkem 285 stromů a keřů, u kterých hodnotil zdravotní stav, vitalitu, sadovnickou hodnotu a případnou kolizi se stavbou,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.
 
Podle zmíněného průzkumu se vykácí 99 stromů, z nichž stavbě ustupuje pouze pět. „V rámci regenerace zeleně se pak na podzim letošního roku vysází 112 stromů, a to javorů, třešní, lip, jeřábů, jabloní, buků, habrů, bříz, muchovníků a jírovců, přičemž podél ulic U Balvanu a Nádražní bude vysázeno stromořadí z jabloní a jeřábů,“ vypočítává náměstek primátora Lukáš Pleticha s tím, že konkrétně nad bytovým domem v ulici U Balvanu 6 ve stráni se keře kácet nebudou, ale jen částečně prořezávat a ošetřovat. A ve stráni nad bytovým domem ulice U Balvanu 4 bude vymýcena přestárlá zlatice.
 
Stručná historie projektu obytného souboru Nová Pasířská:
 
16. 6. 2010 – představení a projednání projektu s veřejností v jídelně Gymnázia U Balvanu
14. 7. 2014 – schválení žádosti o dotaci v Řídícím výboru IPRM
24. 7. 2014 – schválení žádosti o dotaci v radě města
28. 7. 2014 – odeslání žádosti o dotaci poskytovateli dotace
11. 9. 2014 – schválení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby (realizace září 2014 - říjen 2015)
24. 11. 2014 – Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo rozhodnutí s podmínkami o přidělení dotace z EU