Právě se nacházíte:

Nezakopni o paragraf

Jablonec získal účelovou dotaci přesahující 30 tisíc korun z Dotačního fondu Libereckého kraje. Finance jsou určené na projekt prevence kriminality nazvaný Nezakopni o paragraf 2019.

„Prostřednictvím projektu Nezakopni o paragraf 2019 chceme pomoci dětem, které se dostaly do střetu se zákonem, těžko se začleňují, nebo mají problémy výchovné,“ říká náměstek primátora pro oblast sociální, zdravotní a humanitní David Mánek a dodává, že projekt má vést ke snížení rizikového chování a recidivy dětí. 

„Náplní projektu jsou tři půldenní a jedna třídenní akce od dubna do září tohoto roku. Během nich se děti zajímavou formou zážitků seznamují se společenskými normami i zákony. Cílem je vtáhnout děti do témat z oblasti trestního práva a budoucího povolání, popř. uplatnění se na trhu práce. Navíc mají možnost se zamyslet nad žebříčkem svých hodnot, probrat vzájemné vztahy mezi vrstevníky a poznat vhodnější vzorce chování,“ popisuje projekt Nezakopni o paragraf 2019 vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Radka Němečková.

Celkové náklady projektu jsou necelých 52 tisíc korun, dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu Prevence kriminality, činí 34 tisíc korun. Zbylých bezmála 18 tisíc zaplatí Jablonec z městské kasy. 

Projektu se v květnu zúčastnili žáci ze základní školy v Kamenné ulici.