Nová vyhláška nařizuje plošnou deratizaci

Kvůli zvýšenému výskytu potkanů ve městě jablonečtí zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o provedení speciální ochranné deratizace. Majitelé nemovitostí, podnikatelé i soukromé osoby musí dle nové vyhlášky během května a června letošního roku provést deratizaci svých objektů. Jablonec tak využívá legislativní pravomoci a chrání zdraví svých obyvatel.  

Mírné zimy v posledních letech vytvořily vhodné podmínky pro přežití a množení potkanů. Přes veškerou snahu omezit jejich počet pravidelně prováděnou běžnou ochrannou deratizací, byly v loňském a začátkem letošního roku v některých částech města patrné známky přemnožení. To potvrdily nejen stížnosti a oznámení občanů města, ale i detekční zpráva (zpráva o průzkumu) sdružení TUTY z 6. března 2017. Speciální deratizace by měla potkany vyhubit, zamezit jejich množení a v důsledku toho i vzniku a šíření infekčních nemocí.

Náklady na deratizaci hradí majitelé objektů. Nejde ale o nijak vysoké položky. Počítá se položení návnady na 1 m2, kontrola, případně doplnění a odstranění uhynulých živočichů, cena za úkony na 1m2 se pohybuje v řádu jednotek korun. Deratizace domů a objektů v majetku města vyjde na 200 tisíc korun – bytové i nebytové domy, školská zařízení, kanalizace ve vlastnictví města, plochy veřejné zeleně kolem objektů. 

Poslední speciální ochranná deratizace se v Jablonci prováděla v roce 2005. 

Vyhláška stanoví, kdo může deratizaci provést a také přesně určuje postup, jak má celý proces probíhat, aby byl co nejefektivnější, včetně následné kontroly a vyhodnocení.