Obnova jablonecké radniční fasády pokračuje

Firma Syban připravuje staveniště kolem jablonecké radnice, aby pokračovala v opravách její fasády. Tu město opravuje od roku 2016, na rekonstrukci celého exteriéru včetně oken však intenzívně pracuje od roku 2011. Jižní a východní strana fasády včetně interiérových úprav věže a usazení hromosvodu by měla být hotová do konce července a město za to zaplatí zhruba 5,2 mil. korun.   

„Úkolem tohoto roku je dokončit jižní i východní fasádu a opravit interiér věže tak, aby byla v letních měsících přístupná veřejnosti,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha, který upozorňuje, že kvůli postavenému lešení v ulici Kamenná začnou opět platit dopravní omezení jako v loňském roce. „Ta se týkají hlavně parkovacích míst, které stavba zabere, náhradní parkování je ve Chvojkově ulici,“ doplňuje náměstek.   

Lešení se začne stavět nejprve na jižní straně radnice do náměstí, poté bude pokračovat na tu východní do Kamenné ulice. Obě strany mají jádrovou omítku, chybí finální probarvená břízolitová škrábaná vrstva a štuky na ostěních oken i říms, klempířské konstrukce a opravy kamenných částí. Opravený není také balkon nad hlavním vchodem do radnice.  „Je třeba dokončit práce, které firma loni kvůli nedostatku dělníků nestihla. Na balkoně je nutné vyčistit a nakonzervovat žulové prvky i dlažbu a provést novou hydroizolaci,“ říká vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka s tím, že harmonogram prací je stanovený do konce července. 

Fasáda jižní a východní strany radnice a věž měly být hotové do konce loňského října. „To se nepodařilo. Stav rozpracovanosti a klimatické podmínky řekly jasně, že nelze pokračovat ve stavbě do letošního jara. Proto společnost SYBAN požádala o přerušení stavby od 31. října do 14. dubna 2018 s novým termínem dokončení jižní a východní strany do 31. července 2018. Nyní tedy staví lešení na své náklady. To pro zhotovitele znamená jeho vícenáklady v odhadované výši cca 1,6 milionu korun i s DPH,“ připomíná vedoucí odboru rozvoje Otakar Kypta. Společnost SYBAN též požádala o zmírnění sankcí, které zastupitelé loni v listopadu schválili právě s podmínkou dokončení obou stran do konce letošního července. „Pokud se tak nestane, přestane platit dohoda o snížené výši sankcí,“ dodává Kypta.

Letošní pověstnou třešničkou na dortu bude usazování hromosvodu na věž, který bude zakončený ozdobnou kupolí přesně podle dobových výkresů velkou zhruba 75 cm v průměru. „Usadit na věž se dá jedině zvenku, proto na tuto práci máme objednaný velký autojeřáb,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje.

Souběžně budou probíhat také opravy interiéru radniční věže. „Chceme odstranit nejhorší závady, abychom věž mohli na léto otevřít turistům, proto se soustředíme na schodiště. Další řadu místností, které ve věži jsou a sloužily například jako telefonní ústředna, sklad prádla apod., čeká rekonstrukce v příštích letech,“ uzavírá náměstek Pleticha. 

Na opravách radniční fasády pracuje město od roku 2016, radniční okna intenzívně opravovala už od roku 2011. V roce 2016 prošla nejprve proměnou západní strana a věž, jejíž dokončení ohrozily nečekané statické problémy související s technologií betonů ze třicátých let minulého století. Finální fasádu získala věž až v roce 2017, kdy firma SYBAN začala pracovat na jižní a východní fasádě s termínem dokončení v říjnu téhož roku. Kvůli nedostatku pracovníků se už od počátku nedařilo dodržovat schválený harmonogram a stavba byla na konci října přerušená do 14. dubna tohoto roku. Nový termín dokončení je stanovený na konec letošního července. Dokončení severní strany se plánuje na příští rok.