Opravy komunikací ve městě jsou v plném proudu

Údržbu komunikací po zimní sezóně zahájilo statutární město Jablonec nad Nisou opravami ulic, které slouží jako objízdné trasy kvůli uzavírkám křižovatek Rádelský mlýn nebo Budovatelů-Poštovní. Oddělení správy komunikací letos hospodaří s částkou 19 milionů korun. 

„Hotová je první fáze oprav v tzv. obrazcích, během které se nám podařilo opravit ulice sloužící jako objízdné trasy pro uzavírku jabloneckého ramene křižovatky Rádelský mlýn, ale i pro uzavírku křižovatky Budovatelů-Poštovní,“ upozorňuje vedoucí oddělení správy komunikací Martin Černý. Vyspravené tak jsou ulice Belgická, Riegrova a Ladova. „Dále se bude standardně pokračovat údržbou komunikací I. a II. tříd a těch, po kterých vedou linky městské hromadné dopravy,“ dodává Černý. V současné chvíli technické služby provádějí údržbu vozovek například v ulicích Palackého, Rýnovická, Na Roli a pokračovat budou postupně dále do Mšena.

Kromě běžných oprav a údržby se oddělení zaměřuje také ne velkoplošné opravy komunikací. Původně na ně bylo v letošním městském rozpočtu vyčleněno 10 milionů korun. Kvůli přesunům položek do finanční rezervy počítá oddělení zatím s miliony šesti. 

„Naše záměry velkoplošných oprav nerušíme, ale část časově zbytných výdajů jsme v rámci rozpočtu přesunuli do nové rezervy, určené na obranu proti pravděpodobnému významnému propadu daňových příjmů měst a obcí v roce 2020,“ konstatuje ekonomický náměstek Milan Kouřil. „Situaci budeme průběžně v řádu týdnů vyhodnocovat, na příznivé změny ekonomiky operativně reagovat a k plánovaným opravám a investicím se budeme vracet,“ dodává náměstek, podle kterého ani po uvolnění vládních opatření není možné vyčíslit velikost propadu příjmů rozpočtu města. 

„Na některých celoplošných opravách spolupracujeme s vlastníky inženýrských sítí. Takovým příkladem je ulice Uhelná, kde po rekonstrukci plynovodu položíme kompletně nový povrch. Dále se velkoplošné opravy budou provádět třeba v ulicích Korálková, Podlesí či Školní,“ připomíná vedoucí oddělení správy komunikací jabloneckého magistrátu. Kromě komunikací dostanou kompletně nový povrch také kupříkladu chodníky podél části ulice Prosečské nebo Mechové.