Opravy mostů letos za 4,5 milionu

Kompletní rekonstrukce se letos dočkal nejen most v Zeleném údolí, ale také velmi frekventovaný most přes Mohelku a Tyršově stezce v Kokoníně. Celkem si tyto velké i běžné opravy mostních objektů v Jablonci nad Nisou letos vyžádaly 4,5 milionu korun.  

V polovině září se začalo pracovat na plánované rekonstrukci mostu, který spojuje Tyršovu stezku s Rychnovskou ulicí a z důvodu havarijního stavu měl již několik let omezenou nosnost na 3,5 t. Celkový špatný stav mostu si vyžádal demolici a místo něj stavbaři postavili most zcela nový. „Musely se vybudovat nové základy, opěry, nová mostovka i vozovka,“ krátce shrnuje rozsáhlé práce za 2,4 milionu korun Martin Černý z oddělení správy komunikací. Řidiči jistě uvítají, že došlo k rozšíření výjezdu do Rychnovské ulice. Po rekonstrukci je z Rychnovské ulice široký 9,5 metru a z Tyršovy stezky 5,8 metru.

Letos se také opravoval propustek v Zeleném údolí na cestě do průmyslového areálu. Mostek byl v havarijním stavu a provizorně jej zpevňovaly a průjezdnost zajišťovaly betonové desky.  Po letošním odkrytí konstrukce vyšlo najevo, že stav je horší, než se předpokládalo a bude třeba v podstatě postavit nové přemostění. Most v Zelném údolí je strategický pro vstup do areálu Brandl, který město v nejbližších letech plánuje přebudovat na centrum pro zpracování odpadu. Stavba mostu stála 1,8 milionu korun. 

Opravy obou mostů provedla společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., s níž má město dobré zkušenosti už ze stavebních akcí most Luční a most stará Pražská. 

Letos je nově opravený také propustek v ulici U Mohelky v Kokoníně. 

Mosty jsou pod bedlivým dohledem

Na území Jablonce nad Nisou je 52 mostů a 84 propustků. Mosty vedou většinou nad vodním tokem, 7 z nich je přes železnici. Ze zákona podléhají mosty dvěma typům kontrol – hlavní a běžné. Zákonné normy také určují přesný časový sled a rozsah prohlídek. Běžné se provádí nejméně jednou až dvakrát ročně dle zařazení mostu. Hlavní prohlídky podle typu mostu a jeho zařazení provádí certifikované odborné firmy, běžné kontroly pracovníci magistrátu s oprávněním. Na základě těchto kontrol se sleduje postupný stavební stav mostů a sestavuje se harmonogram oprav.

25 milionů za 5 let

Ještě před čtyřmi lety byla podle vyjádření náměstka Veleho až třetina mostů v Jablonci kvůli nulovým investicím do oprav v havarijním stavu. Sérii oprav zahájila generální oprava mostu v Kamenné ulici v letech 2011 a 2012 za 13,4 milionu korun. V roce 2013 se rekonstrukce za 3 miliony dočkal most na Paseckém náměstí. V roce 2014 přišly na řadu důležité komunikace pro pěší, lávky Palackého a Želivského. V roce 2015 radnice investovala do mostů více než 3 miliony korun.  Vedle těch drobnějších běžných, jako například oprava lávky v Horské ulici došlo hned ke třem velkým mostním opravám – most v Luční ulici u autobusového nádraží, most nad železnicí ve staré Pražské, jehož opravu uspíšila výluka ČD, a rekonstrukce téměř stoletého mostu v Jánské ulici. 

Během 5 let tak jablonecká radnice investovala do oprav mostů ve městě více než 25 milionů korun. Opravy mostů jsou, stejně jako opravy dalších komunikací nekonečným příběhem a peněz na ně nebude nikdy dost. Stejně jako v ostatních případech, je i u oprav mostů potřeba stanovit priority, hodí se každá koruna navíc.

Co bude v příštím roce?

Do odvolání je kvůli špatnému technickému stavu už od loňského léta uzavřena lávka pro pěší v ulici Na Můstku, která umožňuje chůzi pod železniční tratí. Dožilá mostní konstrukce může být nebezpečná pro běžný pohyb, proto technici, kteří provádějí mostní prohlídky, doporučili okamžité uzavření mostu. Pod mostkem vedou inženýrské sítě a situaci komplikuje fakt, že podchází trať. „Právě z důvodů povolovacích řízení u správců sítí a SŽDC byla příprava opravy náročnější na čas, s opravou zhruba za milion korun ale počítáme v příštím roce,“ vysvětluje náměstek primátora Vele.  

Na dokončení a opravu mostu také česká Lidická ulice. „Oprava mostu bude náročná nejen kvůli inženýrským sítím, ale i kvůli náročné mostní konstrukci, most je totiž součástí okolních nemovitostí, s tím souvisí i komplikované stavební řízení. Oprava bude stát kolem 14 milionů korun a věřím, že se nám ji povede provést co nejdříve,“ je přesvědčen náměstek Vele.  

Nejen mostů se týkaly letošní opravy

Vedle oprav mostů se ale samozřejmě i letos pracovalo na opravách dalších jabloneckých komunikací. Do oprav komunikací tak radnice letos vložila více než 21 milionů korun. Týkaly se nejen mostů, ale i oprav chodníků, výměn a nátěrů zábradlí, sanace svahů nebo rekonstrukcí povrchů ulic. Dalších 18 milionů putovalo do rekonstrukcí komunikací z investiční části rozpočtu.

Velkoplošných oprav povrchů se hned na jaře dočkaly ulice 1. Máje, Mechová, J. Hory, Písečná, Dubová, Zahradní a Korejská. 

Ještě před prázdninami došlo ke zpevnění opěrné zdi v Jarní ulici, kde hrozilo vyvalení svahu. Zpevnění stálo 730 tisíc korun. O prázdninách pokračovala oprava dalších úseků chodníků v Prosečské a v Rychnovské. Nová opěrná zeď z gabionů během září vyrostla i v centru města v Luční ulici nad autobusovým nádražím, kde se také opravoval chodník. Celková částka za opravy v Luční ulici je 1,1 milionu. 

V ulicích Vl. Vančury a M. Švabinského došlo před koncem stavební sezóny k opravě povrchů na náklady města po rekonstrukcích inženýrských sítí. Nová Osada musí z technologických důvodů počkat na nový povrch do jara.  

Dalších 18 milionů z investiční části městského rozpočtu stály rekonstrukce jabloneckých ulic – Rádelská, Vrkoslavická, Smrková nebo vybudování úseku cyklostezky v ulici U Nisy.  Práce v ulicích Rádelská a Vrkoslavická probíhaly až do konce stavební sezóny. Obě ulice už jsou nyní průjezdné. Vrkoslavická ale dostane finální povrch až v příštím roce.