Opravy radnice budou pokračovat a omezí parkování

Po velikonočních svátcích se začne stavět lešení na jablonecké radnici. Bude se dokončovat oprava radniční věže. Opět dojde k omezení parkování na západní straně radnice, naproti budově soudu. Průčelí a východní fasádu radniční budovy zahalí lešení později.  

Zatímco západní fasáda radnice má už od loňského října novou břízolitovou škrábanou omítkou v odstínu světlého okru včetně hladkých rámečků oken, tzv. šambrán, věž přezimovala v šedé jádrové omítce. „To se však brzy změní, věž zahalí opět lešení, znovu se ošetří penetrací a bude se na ni aplikovat finální omítka,“ konstatuje náměstek primátora Lukáš Pleticha. 

Stavební ruch předznamená hned po Velikonocích omezené parkování na západní straně radnice proti budově okresního soudu. „Parkovací místa opět zabere stavební firma, která prováděla rekonstrukci fasády a věže v loňském roce. Letos věž dokončí,“ připomíná Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. 

„Nejprve je nutné staticky podchytit její obvodové zdivo. V některých místech bude třeba odhalit železobetonovou konstrukci a výplň znovu vyzdít. Pak bude firma pokračovat v obnově fasády,“ říká náměstek Pleticha. Statické zajištění věže v letošním roce vyjde ještě na 3 miliony korun. Vloni za stavební práce na fasádě západní strany radnice a části věže město zaplatilo 7,6 milionu. Zbývající práce na fasádě věže vyjdou na 1,6 milionu korun. 

Betony z počátku minulého století

Zdržení při opravě věže obavy z hlinitanových cementů, které se ve třicátých letech minulého století přidávaly do betonů, aby urychlily jejich vytvrzení. Nikdo v té době netušil, jak se jejich vlastnosti budou postupem času měnit a pevnost snižovat. „Abychom měli jistotu, oslovili jsme loni renomované zkušební ústavy - TESTAV-LAB, s. r. o., v Liberci, Kloknerův ústav při ČVUT v Praze i Ústav stavebního zkušebnictví při Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně a nechali jsme provést testy, které určily další postup rekonstrukce věže, která se tak protáhla do letošního roku. Dnes jsme si však jistí, že oprava bude kvalitní a vydrží řadu dalších let,“ vysvětluje vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka. Odborné posouzení pevnosti železobetonového skeletu a možnost výskytu hlinitanových cementů v betonové směsi vyšlo dohromady na 278 tisíc korun.

Hotovo bude v roce 2018

Letos je plánu opravit ještě fasádu jižní a východní strany radniční budovy. V květnu proběhne výběrové řízení na stavební firmu a v červnu by se mělo začít. Stavební práce budou i na této části radnice zahrnovat nové břízolitové omítky, opravu kamenných pilířů na jižní fasádě, klempířské konstrukce, opravu hydroizolace balkonu na jižní fasádě směrem do náměstí. Podle projektu je cena 8,2 milionu, dá se ale očekávat, že se ji ve výběrovém řízení se podaří snížit.

Stavební práce i v letošním roce omezí parkování, tentokrát na straně do Kamenné ulice. 

S opravou severní strany radniční fasády směrem ke kostelu na Horním náměstí se počítá v roce 2018. „Příští rok by se tak jablonecká radnice měla celkově navrátit k barevnosti z doby svého vzniku,“ připomíná Pleticha.

Opravuje se šest let

Práce na radnici začaly už v roce 2011, a to repasemi dubových oken v zasedacích místnostech a v některých kanceláří ve 2. patře. S pouhými opravami oken, které už byly v dezolátním stavu, se pokračovalo až do roku 2016, kdy se k nim přidala také oprava západní radniční fasády včetně věže.

K původnímu vzhledu se navrací také interiér radnice. Radikální rekonstrukcí prošla loni tzv. kulatá zasedací místnost, stejnou proměnu letos čeká také zasedačka radních. Na schodišti ve vestibulu, který má už taktéž původní barevnost, se ke konci loňského roku objevil městský znak, letos tu přibudou i lucerny dle původního Winterova návrhu, na něž v době výstavby už nezbyly peníze.