Padák dopadl na úrodnou půdu

Organizace poskytující sociální služby otvírají své dveře v rámci Týdne sociálních služeb, který právě probíhá v Jablonci nad Nisou. Primátor Petr Beitl navštívil nově otevřený nízkoprahový klub jablonecké Diakonie Padák. Prohlédl si prostory a předal vedoucímu klubu šek na 1500 korun. „Koupíme si za to stromek a další vánoční výzdobu,“ radoval se Josef Čonka.  

V minulých letech primátor pravidelně v rámci dnů otevřených dveří, ale i při jiných příležitostech zavítal do Kruháče, letos se vydal do Padáku. „Jsem velmi rád, že se podařilo prostory bývalé kuchyně v domě s pečovatelskou službou zrekonstruovat a vytvořit tam příjemné prostředí pro uživatele i sociální pracovníky Diakonie,“ říká Petr Beitl. 

Ze zájmu mladých lidí z problémového prostředí je vidět, že záměr zřídit nízkoprahový klub právě tady ve Mšeně, byl krokem správným směrem. „Práce s mladistvými je tou nejlepší prevencí. Důkazem toho je právě Kruháč, jehož dva uživatelé si dokonce odnesli letos cenu pro Nadané v kategoriích sport a studium. Velkou zásluhu na tom mají právě sociální pracovníci Diakonie,“ chválí primátor.  

Nízkoprahový klub pro mládež ve věku 15-26 let vznikl v bývalé kuchyni během prvního pololetí letošního roku, otvíralo se v červnu. „Aktuálně máme 10 stálých uživatelů. Získat důvěru není snadné, ale ze zkušeností z Kruháče víme, že si k nám cestu najdou. Nemám strach, že by tu bylo prázdno,“ říká Josef Čonka, vedoucí klubu.

Prostory, jejichž rekonstrukci za 315 tisíc včetně projektové dokumentace hradilo město Jablonec ze svého rozpočtu, patří městu. Své využití zde našel i zachovalý a vyřazený radniční nábytek nábytek. „Provoz zařízení je hrazen v rámci projektu Libereckého kraje "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a rozpočtu statutárního města,“ říká Michaela Albrechtová, ředitelka jablonecké Diakonie. „Projekt je naplánovaný do konce roku 2019, a do té doby podpoříme cca 100 osob,“ dodává Albrechtová.