Pamětní mince si odnesly děti ze DDM Vikýř

V pondělí 15. dubna od 16 hodin se v sále základní umělecké školy uskutečnila slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Projekt, do něhož se zapojilo šest týmů ze tří jabloneckých škol a fotokroužku DDM Vikýř, ocenil také náměstek primátora David Mánek, který předal společně se zástupci České mincovny a Jablotronu ceny nejlepším z nich. 

V rámci slavnostního podvečera odborná porota složená z historika Jana Kašpara, novinářky a programové dramaturgyně Domu česko-německého porozumění Petry Laurin a vlastivědného badatele, spisovatele a publicisty Marka Řeháčka posuzovala zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem, a nakonec z nich vybrala tři vítězné projekty. 
Na třetím místě se umístily děti ZŠ Antonína Bratršovského s příběhem o slavné jablonecké sportovkyni, mistryni v běhu na lyžích a olympioničce Aleně Bartošové. Druhé místo obsadila ZŠ Na Šumavě, s příběhem zdejšího vodního skauta Iva Raaba, který po stopách své židovské guvernantky Anny Hönigové pátrá dodnes a chystá se jí v Praze zřídit Kámen zmizelých. Vítězství si odnesly děti z DDM Vikýř, které zpovídaly místní pamětnici a publicistku Christu Petráskovou, která pravidelně přispívá články o historii města před sto lety do Jabloneckého měsíčníku a má na kontě už několik knih o zdejším kraji. 
Veřejnou prezentaci v koncertním sále jablonecké ZUŠ moderoval herec Ladislav Hampl.

„Je důležité znát historii země, ze které pocházím, a projekt organizace Post Bellum nenásilnou a zajímavou formou dětem pomáhá podstatné události přiblížit,“ konstatuje náměstek pro školství David Mánek, jenž týmu na druhém místě předal dárek od statutárního města Jablonec, jímž byly vstupenky do kina. O odměnu vítězům se postarala Česká mincovna, jež věnovala soubor pamětních mincí a třetí místo bylo odměněno dárky od společnosti Jablotron.

Projekt Příběhy našich sousedů, který se v Jablonci konal letos poprvé, dětem přibližuje vzpomínky šesti proslulých i méně známých jabloneckých pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století v České republice. „Zapojilo se celkem šest žákovských týmů ze čtyř vzdělávacích institucí. Pod vedením učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze škol na Šumavě, Pasířská, Antonína Bratršovského a fotokroužku DDM Vikýř,“ říká regionální koordinátorka projektu Lada Halounová z pořádající společnosti Post Bellum. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění a dohledávali materiály. „Z nich pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představili právě na slavnostní prezentaci,“ dodává Halounová. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je podle Halounové zajímavý mix Čechů utíkajících za války ze Sudet do protektorátu, ale i původních antifašistických německých obyvatel, kteří museli čelit nebezpečí odsunu. 

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum, statutárního města Jablonec nad Nisou a za finančního přispění České mincovny. Od roku 2012 do března 2019 se do projektu v celé České republice zapojilo už 661 škol s 4274 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých dětí.