Parkování se starým průkazem pro invalidy je přestupek

Od 1. ledna 2013 již neplatí parkovací karty pro invalidy označené O1. Nahradily je nové parkovací průkazy platné i v ostatních zemích EU. „Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 sb. je parkování s již neplatným označením O1 považováno za přestupek a majiteli karty může být udělena pokuta od 5 do 10 tisíc korun,“ vysvětluje Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, do jejíž kompetence spadají záležitosti týkající se provozu na pozemních komunikacích.

Parkovací průkazy vydávají obce s rozšířenou působností, které doposud vydávaly označení O1. Parkovací průkaz může být vydán pouze osobě, která je držitelem výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. 

„K dnešnímu dni si na našem úřadě parkovací kartu vyměnilo 2975 invalidních občanů z celkového počtu cca 4 600,“ informuje sociální pracovnice Michaela Kovačová. 
 
Už v říjnu 2011 byli všichni žijící invalidní občané v katastru obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou obesláni dopisem, ve kterém byli mimo jiné informováni o tom, že parkovací karty pro invalidy O1 je nutné do 31. 12. 2012 vyměnit za nové s označením O7.
 
Agendu vydávání označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou v Jablonci nad Nisou vyřizuje paní Michaela Kovačová - 3. patro budovy radnice, číslo dveří 332.
 
Městská policie Jablonec nad Nisou se v současné době zaměřuje na kontrolu platnosti těchto parkovacích průkazů.