Páťáci se seznámili s kyberšikanou

Během března navštívili preventisté městské policie všechny jablonecké základní školy a na 337 páťáků si tak vyslechlo přednášku na téma „Kyberšikana a počítačová kriminalita“.

Prezentace na toto téma probíhala na jabloneckých školách i v loňském roce. „Dětem jsme vysvětlili, jak může být internet nebezpečný, objasnili jsme jim odborné pojmy jako kyberstalking, hoax a další, jaká mohou být rizika sociálních sítí jako např. Facebook“, zmiňuje Miloslav Lejsek z oddělení prevence kriminality a vzdělávání městské policie. Součástí přednášky byly i konkrétní příklady kyberšikany a jejích následků u nás i v zahraničí. Závěrem městští policisté zmínili i aktuální téma nelegálního stahování software, her, filmů a MP3 z internetu i jeho další nezákonné šíření.