Pavel Svoboda předal šek na tančení seniorů

V Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách už od roku 2013 provozují taneční terapii pro seniory s psychickým a fyzickým postižením. Město Jablonec nad Nisou poskytlo domovu finanční podporu, aby terapie mohla i nadále pokračovat.   

Šek na 15 tisíc korun předal náměstek primátora pro oblast humanitní Pavel Svoboda ředitelce domova Jaroslavě Fojtíkové v pondělí 30. listopadu přímo na lekci taneční terapie.. „Organizace už v minulosti žádala město o finanční podporu v rámci dotačního programu pro oblast sociální péče a zdravotnictví. Letos však nebyly příspěvkové organizace oprávněnými žadateli, proto se město rozhodlo příspěvek na terapii darovat. Dnes jsem se přesvědčil, že to bylo rozhodnutí správné, protože tanec seniorům pomáhá po všech stránkách a bylo by škoda, kdyby terapie nemohla dál pokračovat,“ konstatoval Svoboda. Kromě taneční terapie je pět tisíc z darované částky určených na průběžné vzdělávání dobrovolníků, kteří pravidelně a dlouhodobě do domova pro seniory docházejí.

Terapie je určená hlavně klientům, kteří se pohybují s francouzskými holemi, s chodítky nebo na vozíku, a klientům s různými typy demence, převážně s Alzheimerovou chorobou. „Rozhodně nehovoříme o klasických tanečních posezeních při hudbě s výhradně společenským zaměřením,“ popsala ředitelka domova Jaroslava Fojtíková lekce probíhající pod vedením zkušeného lektora. „Výsledky terapie se dostavují prakticky ihned. Na klientech je vidět radost a potěšení z tance. Dlouhodobým efektem je zlepšení hybnosti, uvolnění, navázání nových kontaktů a celková spokojenost,“ dodala Fojtíková s tím, že smysluplnost terapie zaručuje její pravidelné opakování alespoň po dobu tří měsíců. 

Domov důchodců Jablonecké Paseky je příspěvkovou organizace Libereckého kraje, poskytuje sociální služby pobytovou formou 59 klientům v domově pro seniory a 36 klientům v domově se zvláštním režimem.