Pěstounkám patří velký dík

Včera v odpoledních hodinách se primátor města Petr Beitl spolu s náměstkyní Soňou Paukrtovou sešli v obřadní síni s jabloneckými matkami pěstounkami. Setkání primátora s pěstounkami u příležitosti Svátku matek se uskutečnilo už vloni.

Petr Beitl ve svém úvodu ocenil práci matek – pěstounek a řekl: „Čím dál více dětí se dostává do pěstounské péče a jsem rád za to, že alespoň touto formou mohou poznat, jak funguje rodina“. Soňa Paukrtová navázala na slova primátora: “Jako matka vím, jaké úsilí je potřeba vynaložit k výchově vlastních dětí. O to větší dík patří vám, které se staráte o děti cizí.“ 

Oba politici pak strávili s pěstounkami téměř dvě hodiny a povídali si s nimi o starostech i radostech, které s pěstounskou péčí souvisejí. Některé maminky využily příležitosti a řešily konkrétní situace. Z hovorů vyplynulo, že v podstatě jsou všechny děti stejné a mají stejné potřeby. Těmi je hlavně láska a rodinné zázemí.