Plánované uzavírky na Jablonecku

S příznivým počasí začnou ve velkém pracovat stavební firmy na nových projektech, ale i na různých opravách. Ty plánují správci komunikací a sítí. S těmito opravami jsou pak často spojené uzavírky, částečné či úplné, které pak komplikují plynulou dopravu. 

Od 27. března až do konce června se úplně uzavře část ulice Prosečská od domu s č. p. 34 na mostek přes Lužickou Nisou. Důvodem uzavírky je stavba vodovodu a tlakové kanalizace včetně přípojek. 

Provoz se změní od 1. dubna do 30. června v ulicích Vodní, Skřivánčí, Lužická a Řetízková v Jablonci nad Nisou kvůli rekonstrukci plynovodu, a to takto: 
    • v ulici Vodní v úseku od č.p. 1505/36 po ulici Skřivánčí a úsek od ulice Vodní po ulici Lužická bude upravený provoz na jednosměrný  
    • v ulicích Lužická a Řetízková budou uzavřené chodníky
Objízdná trasa povede přilehlými ulicemi. 

Úplně uzavřená bude na dva dny, 4. - 6. dubna, ulice Čajkovského v jabloneckých Rýnovicích. Uzavírka je cca 70 m za křižovatkou s ulicí Belgickou a důvodem je výkop pro výstavbu nové plynové přípojky.