Plechovky patří do šedivých kontejnerů

V Jablonci nad Nisou je nově k dispozici celkem 8 šedých kontejnerů na kovový odpad. Původně se kovy třídily do šedých pytlů. Od pytlového svozu všech komodit ale magistrát postupně upustil kvůli vzniku černých skládek na stanovištích tříděného odpadu. Všechny plasty se dnes třídí do žlutých kontejnerů a na kovy zajistila svozová firma SKS po dohodě s městem šedé nádoby.  

„Šedé kontejnery jsou určeny na sběr drobných kovových obalů z domácností, např. plechovky od potravin a od nápojů, víčka od jogurtů nebo uzávěry sklenic,“ vypočítává Barbora Šnytrová z odd. správa veřejné zeleně, které má odpady na starosti a připomíná: „Nepatří sem plechovky od barev, ty je nutné odevzdat ve sběrném dvoře jako nebezpečný odpad.“ 

Šedé kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:

-    Tržní ul. (u autobusového nádraží)
-    Vysoká ul. (u pošty)
-    Pražská ul. (u dělnického domu)
-    ul. Nová Pasířská
-    Pasířská ul. (naproti ZŠ)
-    ul. S. K. Neumanna (u parkoviště)
-    ul. U Kostela (u Kauflandu)
-    ul. Na Úbočí

„Kovů bývá v porovnání s ostatními druhy separovaného   odpadu odevzdáno nejméně, proto jsme původně o zvláštních kontejnerech na kovový odpad neuvažovali. Ukázalo se ale, že poptávka tu je a po dohodě se společností SKS vycházíme občanům vstříc,“ vysvětluje Barbora Šnytrová z odd. správy veřejné zeleně. 

V roce 2017 se v Jablonci nad Nisou celkově vytřídilo 3 652 t odpadu. Je to o 100 t více než v roce 2016. Největší podíl z celkového množství tvořil papír - 1 336 t, kovy - 1 331 t (z toho občané do pytlů vytřídili 6 t), sklo - 561 t (160 t bílého a 401 t barevného), plasty - 417 t kompozitní obaly (tetrapaky a nápojové kartony) - 7 t.