Pleticha: Proměnu Tyršových sadů projednáme s občany

S projektem obnovy parku Tyršovy sady se Jablonec nad Nisou hodlá ucházet o grant z výzvy Nadace Proměny. Záměr však nejprve projedná 12. března od 17 hodin v jídelně Gymnázia U Balvanu s občany města. Od nadace je možné získat příspěvek až 25 milionů korun a odbornou podporu.  

V projektovém záměru obnovy Tyršových sadů kromě sadových úprav a zřízení vodního prvku je nové oplocení, obnova cestní sítě včetně odkanalizování, úprava prostor u altánu pro pořádání kulturních akcí včetně elektřiny, rekonstrukce provozního objektu, odstranění WC z parku, neboť nové vznikne letos hned v sousedství při rekonstrukci otočky tramvaje, a zpřístupnění břehu Nisy i řeky samotné pro návštěvníky parku, které souvisí s odstraněním parovodu. „Rozpočet je předběžně stanovený na 28 milionů korun, neboť nadace poskytuje 90 % příspěvek, takže město se musí podílet minimálně 3 miliony korun,“ vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.
 
O změnách v parku se bude mluvit 12. 3. U Balvanu
 
Vodní nádrž a fontána zmizely z parku v létě 2012.  „Město opravilo dešťovou kanalizaci a prořezalo stromy. O rok později dostal Tyršův park nové herní prvky na dětské hřiště, koše i lavičky. Na podzim téhož roku se tu za finančního přispění ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality objevilo veřejné osvětlení. Své 120. narozeniny už park oslavil i s čerstvě natřeným altánem, v němž se odehrál opět promenádní koncert. Od roku 2014 zde nedělní odpolední koncerty probíhají v létě v rámci festivalu Město plné tónů,“ vypočítává náměstek primátora Lukáš Pleticha a zve na veřejné projednávání záměru ve čtvrtek 12. března od 17 hodin v jídelně Gymnázia U Balvanu.
 
Do Proměn jde „Tyršák“ už podruhé
 
Do stejné výzvy se Jablonec přihlásil už v roce 2011. Projekt prošel veřejným projednáváním, na němž všichni bez výjimky řekli, že chtějí park zachovat a oživit. Většina z přítomných volala po jeho prosvětlení a omlazení dřevin, napřímení cestiček, aby je bylo možné v zimě lépe udržovat, po návratu k přírodnějšímu rázu celého parku včetně jezírka a vše přizpůsobit jabloneckému klimatu. 
 
Tyršovy sady tehdy Nadaci Proměny zaujaly. V grantové výzvě se sešlo 52 projektů z 50 měst, z nichž postoupilo 14 do dalšího kola, a Jablonec byl mezi nimi. Nadační příspěvek nakonec získaly Jiráskovy sady v Litoměřicích.  „Od té doby se v Tyršových sadech mnohé změnilo, ale přesto má park další rezervy,“ říká Pleticha a dodává: „Nyní je zde sice kvalitní osvětlení, prořezaná zeleň, citelně tu však schází například vodní prvek, který tu byl.“
 
Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá proměňovat prostředí měst se zapojením veřejnosti a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nabízí dva grantové programy, z nichž Jablonec se obrací na program Parky. Grantové výzvy se mohou zúčastnit města s více než 8 tisíci obyvateli či bez omezení také obvody a části větších měst. Nadace nabízí pomoc při kompletní obnově veřejného, parkově upraveného prostranství a na vybraný projekt přispěje částkou ve výši až 25 mil. Kč a odbornou podporou ve všech jeho etapách. Žádosti je možné podávat do konce března 2015. 
 
Nadaci Proměny v roce 2006 založil Karel Komárek, který současně vykonává funkci předsedy správní rady nadace a je jedním z jejích hlavních dárců. Více informací na www.nadace-promeny.cz.