Podávejte žádosti o dotace na kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči

Od 20. února je možné podávat žádosti o dotace ze schválených dotačních programů na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury a sportu z městského rozpočtu 2017. Zájemci mají na podání dva týdny, příjem žádostí končí 13. března.  

„Žádosti je možní podat od 20. února až do poledne 13. března 2017. V rozpočtu jsou na dotační programy alokované více jak čtyři miliony korun, maximální dotace může být až 80 %,“ připomíná náměstek primátora pro oblast humanitní Miloš Zahradník. Žádost o poskytnutí dotace na akci či cyklus akcí nebo činnost se podává výhradně na daném formuláři včetně povinných příloh.

„Na dotaci není právní nárok, podmínkou jejího poskytnutí je bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak vůči orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení,“ upozorňuje Zahradník. Žadatel dále výslovně prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek majetku nebo není v likvidaci či v exekučním řízení.

Žádosti je možné podávat několika způsoby, a to osobně na podatelně radnice nebo poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51  Jablonec nad Nisou. Dále prostřednictvím datové schránky MMJN - ID datové schránky: wufbr2a, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@mestojablonec.cz.