Podoba hřbitova vypovídá o kultuře národa

I letos pokračuje radnice ve zvelebování městského hřbitova v Jablonci nad Nisou. Vloni došlo k rekonstrukci smuteční síně za 3,9 milionu, v letošním roce se opravuje administrativní budova hřbitovní správy. Změna čeká i rozptylovou loučku.

„Hřbitovní domek neprojde tak zásadní rekonstrukcí jako smuteční síň. Počítáme s opravami za cca milion korun,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. „Asi nejzásadnější bude rekonstrukce sociálního zařízení. To stávající je již dožilé a nedůstojné,“ dodává Vele. Nové toalety budou pro návštěvníky přístupné ještě v září. Do té doby veřejnosti slouží chemické WC. Ještě letos dostane hřbitovní domek novou střechu, dojde na výměnu oken a opravu fasády. Naplánováno je i přeložení dlažby a oprava vstupní brány. 
 
Rozptylová loučka je anonymní
 
Téměř uprostřed hlavního jabloneckého hřbitova se nachází rozptylová loučka určená pro anonymní uložení ostatků zesnulého. Vydlážděný prostor v jejím čele slouží pro odkládání květin. V poslední době zde pozůstalí kromě květin umisťují také žulové či kovové destičky se jmény zemřelých nebo fotografie, což nejen odporuje filozofii rozptylu, ale i v celkovém pohledu působí nevzhledně a nedůstojně. „Stále častěji si lidé na nedůstojnou podobu prostor u rozptylové loučky stěžují,“ potvrzuje Dana Försterová z odboru správy majetku, která má hřbitov na starosti. 
 
Umisťování destiček se jmény zesnulých u rozptylové loučky snižuje důstojnou podobu místa. Proto rada města odsouhlasila text výzvy pro pozůstalé, aby si destičky a další artefakty od rozptylové loučky odstranili.
 
VÝZVA
 
Vyzýváme tímto vlastníky destiček, fotek a zápichů umístěných v celém prostoru rozptylové loučky na hlavním hřbitově v Jablonci nad Nisou, aby tyto nejpozději do 30. 11. 2014 odstranili. Po tomto termínu budou  odklizeny hřbitovní správou a po dobu 1 roku uloženy u správce hřbitova.
 
I hřbitov má svá pravidla
 
V Jablonci nad Nisou je 7 hřbitovů – hlavní, urnový, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice, Kokonín, Rýnovice a Proseč.
 
K identifikaci zemřelého je možné využít urnový hrob, v němž je uložena urna s ostatky a který je opatřen náhrobním kamenem se jménem a dalšími informacemi.  Za hrob či hrobku na hlavním hřbitově pozůstalí platí nájem včetně služeb 100,- Kč za metr čtvereční a rok. Za rozptyl se platí jednorázově.