Pořádáte v Jablonci tábory? Zaregistrujte se

Nejpozději do konce března se musí přihlásit k registraci subjekty, které budou v létě pořádat v Jablonci nad Nisou příměstské tábory. Pokud budou u města zaregistrovaní, mohou pak rodiče předškoláků a žáků 1. tříd čerpat městský příspěvek ve výši 130 korun na den a dítě, a to do maximální výše 650 korun. 

Žadatelé o registraci musí splnit několik podmínek, teprve pak s nimi město uzavře smlouvu o poskytnutí příspěvku rodičům. „Zaregistrovaní poskytovatelé pak požadovanou úplatu za příměstský tábor rodičům o finanční příspěvek. Za každého předškoláka či žáka 1. třídy, který bude v pracovní dny využívat jejich službu, město poskytne 130 Kč za jeden pobytový den. Příspěvek na jedno dítě může být nevýše za pět pracovních dnů, tedy do maximální výše 650 Kč,“ říká Alena Purmová z oddělení školství jabloneckého magistrátu. 

Zájemci o registraci musí svou žádost předložit na formuláři, který je ke stažení na webu města, a přiložit živnostenské oprávnění, platný výpis z rejstříku trestů aktuální ceník. Uzávěrka registrace je 31. března v poledne. Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce s označením Prázdniny 2022 na adresu: statutární město Jablonec nad Nisou, Ing. Alena Purmová, oddělení školství, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo osobně doručte po předchozí telefonické domluvě. 

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum a čas doručení na podatelnu magistrátu nebo oddělení školství. Bližší informace: Alena Purmová, tel. 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablonec.cz nebo na www.mestojablonec.cz