Pořádková hlídka aneb strážci parku

Už tři měsíce funguje v Jablonci nad Nisou tzv. pořádková hlídka. Jejím úkolem je dbát na ochranu městského majetku dohlížet nad dodržováním čistoty a pořádku v problematické lokalitě, která zahrnuje prostor od autobusového nádraží po park Nová Pasířská. Práce hlídky se osvědčuje. 

Pořádková hlídka složená ze dvou pracovníků veřejně prospěšných prací má za úkol dbát na čistotu a pořádek ve městě a informovat koordinátora VPP o případném nepořádku. Ve zkušebním provozu se dvoučlenná hlídka od června letošního roku pohybuje zejména v oblasti od Nové Pasířské po autobusové nádraží. „Tato lokalita byla vytipována jako problematická z hlediska udržování veřejného pořádku a péče o městský majetek,“ vysvětluje tajemník úřadu Marek Řeháček a dodává, že v případě potřeby je radnice připravena v budoucnu lokality pod dohledem pořádkových hlídek ještě rozšířit. Podmínkou je dostatek vhodných pracovníků
 
„Úkolem hlídky v žádném případě není suplovat městskou policii nebo asistenty prevence kriminality, ale dbát na ochranu městského majetku a udržování pořádku. V případě, že se setkají s přestupkem nebo dokonce trestnou činností, kontaktují městskou či státní policii,“ zdůrazňuje Řeháček.  

I když je prioritou hlídky pořádek v dané lokalitě, občas pomohou i lidem v nouzi a jejich přítomnost přispívá k většímu pocitu bezpečí občanů. Oba členové pořádkové hlídky se shodují, že jejich práci lidé vítají a pořádek i pocit bezpečí v lokalitě, v níž se pravidelně pohybují, vzrostl. „Někdy upozorníme bezdomovce, aby si nedělal z parku byt, jindy domlouváme mládeži, aby lavičku používala tak, jak se má, aby ji neničila. Už jsme volali i záchranku, když se pánovi na Dolním náměstí udělalo špatně nebo městskou policii k ostrému rodinnému incidentu v Tyršově parku, pomohli jsme i okradenému Američanovi,“ popisuje práci Karol Kovács, jeden z členů hlídky.