Požehnaný křížek ve Vysoké ulici

Křížek ve Vysoké ulici byl po svém obnovení slavnostně posvěcen za účasti široké veřejnosti ve čtvrtek 3. prosince. K rekonstrukci jednoho z nejstarších jabloneckých křížků došlo díky rozhodnutí a finančním prostředkům Komise městské památkové péče. Jeho obnovy se letos v létě ujal pražský restaurátor Radomil Šolc.  

Kovaný krucifix s malovaným Ježíšem Kristem ve Vysoké ulici na sídlišti Šumava pochází podle letopočtu na žulovém podstavci z roku 1777 a jedná se pravděpodobně o nejstarší dochovaný kříž na území města. Stojí na rohu ulic Vysoké a Švédské, kde ho umístil majitel první pasecké brusírny, pan Klinger. Ve stejných místech byl v letech 1882 - 1968 židovský hřbitov.

O šumavský křížek se místní starali. Snad i proto vydržel na svém místě dlouhá staletí. Ještě před revolucí v roce 1989 zašlý plechový korpus se zbytky malovaného Kristova těla sundal jablonecký patriot Petr Poborský a postaral se o jeho opravu. Nového Ježíše namaloval malíř Jiří Pokorný a krátce po 17. listopadu 1989 se Kristus vrátil zpátky na kříž, kde visel až do letošního června. 

Na železném křížku i jeho žulovém podstavci se podepsal zub času. Restaurátor letos v létě odborně očistil, vyspároval a zakonzervoval kamenný podstavec. Kříž rozebral a ve své dílně jemným pískováním vyčistil, opravil, zhotovil nové tělo Ježíše Krista a nově jej vymaloval. Stříška nad Kristem nebyla původní, byla nahrazena novou – tvarově odpovídající té, kterou ve svých kresbách zachytil Josef Scheybal. Práce vyšly celkem na 70 tisíc korun. 

Kříži požehnal jablonecký kaplan katolické církve Lukáš Hrabánek. Primátor Petr Beitl, který se slavnostního požehnání také zúčastnil, poděkoval nejen za jeho opravu, ale i za péči a pozornost, kterou místní obyvatelé křížku věnují.