Pozici jabloneckého primátora obhájil Petr Beitl

Ve čtvrtek se konalo ustavující zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou. Zastupitelé složili slib a tajnou volbou zvolili členy rady a primátora města. Pozici primátora obhájil Ing. Petr Beitl (ODS), posty náměstků obsadili Mgr. Pavel Svoboda (ČSSD) pro oblast humanitní, který bude zároveň statutárním zástupcem primátora, dále JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (ČSSD) pro rozvoj města a Ing. Miloš Vele (ODS) obhájil post náměstka pro ekonomiku a majetek.  Zvolení vedení města proběhlo v souladu s podepsanou koaliční smlouvou.

Primátor Petr Beitl ve svém projevu vyzval své kolegy v zastupitelstvu ke spolupráci, zdůraznil nutnost hledání společných a pro město a jeho občany nejvhodnějších řešení. Pojďme do toho s pokorou, protože každý z nás bude muset respektovat názor druhých, bude o něm muset přemýšlet a diskutovat,“ řekl Beitl. „Věřím, že my všichni jak tu sedíme a složili jsme zastupitelský slib, jsme připraveni tuto odpovědnost unést,“ dodal v závěru své řeči.
 
V úvodu ustavujícího zasedání zastupitelstva všech 30 zastupitelů vzešlých z říjnových komunálních voleb složilo v souladu se zákonem o obcích slavnostní slib, poté byla zahájena volba členů vedení města a volba členů rady města. Nově zastupitelé ještě pověřili koordinací kultury a sportu ve městě neuvolněného člena rady města. Jediným kandidátem byl Petr Vobořil (Domov nad Nisou), který získal podporu od 20 zastupitelů.
 
Rada města Jablonec nad Nisou je složena z devíti členů, kterými byli zvoleni: Petr Beitl (ODS), Pavel Svoboda (ČSSD), Lukáš Pleticha (ČSSD), Miloš Vele (ODS), Petr Vobořil (Domov nad Nisou), Petr Roubíček (TOP 09), Božena Caklová (ODS), Marek Řehoř (Domov nad Nisou) a Pavel Žur (Nová budoucnost pro Jablonec).
 
Zastupitelům pomůže nově 5 výborů
 
Výbory zastupitelstva jsou iniciativní a kontrolní orgány. Ze zákona vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor. Je věcí každého zastupitelstva, zda si zřídí i výbory pro další oblasti své činnosti. Oproti minulému volebnímu období v Jablonci přibyl dopravní výbor. Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání schválili zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro hospodaření s majetkem města, výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a dopravního výboru. Každý výbor vždy musí mít lichý počet členů, v Jablonci to je maximálně 13 členů a jejich složení bude zveřejněno na webu města. 
 
Markéta Hozová