Pracovníci VPP budou operativnější díky novému vozu

Pracovníci oddělení Organizace a personálu veřejných prací si dnes z rukou primátora Petra Beitla převzali nákladní vůz, který jim umožní operativně reagovat na potřeby města. „Dosud se pracovníci VS a VPP přesunovali pěšky a odpadky, které uklidili, nechávali v igelitových pytlích na stanovišti, odkud se později svážely. Díky novému autu budou mobilnější, operativnější a naplněné pytle mohou rovnou naložit a odvézt,“ vysvětluje výhody tajemník magistrátu Marek Řeháček. 

Jedná se o sedmimístný ojetý valníkový vůz zn. Peugeot Boxer z roku 2004. Pořizovací cena byla 157 tisíc Kč s DPH. Pracovní tým VPP převzal auto v Srnčím dole, kde v současné době provádí základní úklid a částečně i prořez keřů. 
 
„Vedle péče o městský majetek, která je vidět ve všech částech Jablonce a pomáhá šetřit městskou pokladnu, má veřejná služba také sociální rozměr,“ vysvětluje primátor Petr Beitl.  „Město pomáhá svým občanům a nepřímo tak řeší jejich sociální situaci. Tito lidé mnohdy potřebují obnovit základní pracovní návyky, potýkají se s exekucemi a dalšími potížemi. Tím, že jim dá město práci, mají možnost vydělat si alespoň nějaké peníze, být užiteční, znovu najít smysl života.  A v neposlední řádě je to výhodné i pro stát – v Jablonci ukazujeme, že je možné, aby lidé, kteří jen obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce, byli naší společnosti užiteční,“ uzavírá Beitl.
 
Statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s úřadem práce dlouhodobě úspěšně nachází uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané. Lidé evidovaní na úřadu práce a mnohdy i pobírající dávky hmotné nouze pracují pro město Jablonec v různých režimech a odvedou za měsíc přes deset tisíc hodin práce v hodnotě přes milion korun. Přitom náklady magistrátu na jejich zaměstnávání jsou cca 100 tisíc za měsíc. 
 
„Při tomto výpočtu jsme vycházeli z předpokladu, že VPP provádí jednoduché pomocné práce, k nimž není zapotřebí žádného vzdělání, v hodnotě cca 60 korun na hodinu,“ vysvětluje Řeháček a dodává, že v březnu pracovalo pro město 59 pracovníků VPP, nyní je to už cca 80. Do konce roku by jich mělo být až 101. To je počet, na kterém se představitelé města dohodli s vedením krajského úřadu práce.  
 
Pracovníci VPP pracují v TSJ, s.r.o. na hřbitově, na recepci domu zvláštního určení v Novoveské ulici, jako ostraha domu Za Plynárnou, pracují pro městské organizace a nejvíce se jich podílí na úklidu města a pomocných pracích přímo na radnici. Jejich práci řídí dva koordinátoři a každý tým má svého předáka, který zodpovídá za odvedenou práci. 
 
Město má 20-30 vykonavatelů veřejné služby, z nichž každý za měsíc odvede cca 40 hodin práce a za to je motivován stravenkami v hodnotě 300 korun. Pracovníci veřejně prospěšných prací jsou zaměstnanci úřadu, v současné době jich je 80 a každý odvede měsíčně zhruba 160 hodin práce. Jejich mzdu platí úřad práce.
 
Rozdíl mezi veřejnou službou a veřejně prospěšnými pracemi
 
Od 1. března letošního roku vzniklo na Magistrátu města Jablonec nad Nisou oddělení Organizace personálu a veřejných prací, které organizuje práci více jak 100 osob pracujících v režimu veřejné služby nebo veřejně prospěšných prací
 
Veřejná služba (VS) je dobrovolnickou prací, kterou na městském majetku vykonávají lidé pobírající od úřadu práce dávky hmotné nouze. Pracovníci VS mohou dle zákona odpracovat na městském majetku až 20 hodin týdně, obvykle odpracovávají 40 hodin měsíčně. Tito lidé jsou na základě rozhodnutí rady města motivováni poskytnutím stravenek v hodnotě 300 korun za 40 hodin výkonu veřejné služby v měsíci. Vykonavatelé VS v Jablonci nad Nisou odpracují měsíčně přes tisíc hodin. Každý měsíc pracuje pro město  20 - 30 vykonavatelů veřejné služby. 
 
Pracovníci veřejně prospěšných prací (VPP) jsou osoby, které byly dlouhodobě v evidenci úřadu práce, nyní jsou v pracovním poměru ke statutárnímu městu a na jejich mzdu městu přispívá z větší části úřad práce. V květnu bylo zaměstnaných cca 80 pracovníků VPP. „Veřejná služba se dá považovat i za jakýsi předstupeň pro pozdější pracovní poměr vykonavatelů v rámci VPP. K 1. 5. 2014 nastoupilo na VPP zhruba 35% dosavadních vykonavatelů VS,“ informuje tajemník Řeháček. 
 
Veřejná služba vykonávaná formou dobrovolnické služby je v rámci ČR využívaná zcela minimálně. Jablonec nad Nisou patří mezi výjimky. Zcela nově magistrát spolupracuje s úřadem práce v rámci aktivizační politiky na zaměstnávání dalších osob v hmotné nouzi. Toto řešení prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr umožní těmto osobám vyšší výdělky cca 60 Kč za hodinu odvedené práce.