Přednáška pro matky s dětmi

Počátkem června navštívil preventista městské policie Mateřské centrum Jablíčko ve Spolkovém domě. „Mateřské centrum nás požádalo o přednášku na téma doprava, konkrétně se maminky zajímaly o povinnosti účastníka nehody, povinnosti chodců a cyklistů v provozu a na přechodech, rychlost, měření a následné postihy přestupců,“ vypočítává Miloslav Lejsek z jablonecké městské policie.  

Přednášky se zúčastnilo 10 maminek s dětmi a přátelskou atmosféru v prostoru centra podtrhl i malý dárek pro zúčastněné. Všichni dostali reflexní pásek s výkladem proč jej nosit a kdy, podle nového ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní téma preventista MP doplnil o celkové představení organizace městské policie a funkci městského kamerového dohlížecího systému (MKDS).