Prevence kriminality na středních školách

Přednášky a besedy připravili pro více než tři stovky studentů prvních ročníků středních škol strážníci jablonecké městské policie. 

Stejně jako vloni spolupracovali na přednáškách i pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu. Právě ti totiž často provází mladé přestupce a pachatele provinění přestupkovým nebo trestním řízením. 

Dvouhodinová přednáška v každé škole zahrnovala dále témata:
- úkoly a činnost městské policie 
- činnost v oblasti prevence kriminality  
- přestupky a trestné činy 
- právní odpovědnost mladistvých 
- nejčastěji řešené přestupky mladistvých
- blokové řízení 
- oblast dopravy 
 
„Snažíme se, aby naše interaktivní přednášky posluchače zaujaly. Ze zkušenosti víme, že takto podané informace vezmou mladí lidé s větším respektem od strážců zákona než od svých pedagogů,“ říká preventista městské policie Miloslav Lejsek a dodává, že přednášky bývají téměř vždy zakončeny besedou.