Prevence kriminality na základních školách

Strážníci městské policie Jablonec nad Nisou se opět vydali se svým preventivním programem do základních škol. Žákům pátých ročníků přednášeli o kyberšikaně a počítačové kriminalitě, sedmáky seznamovali s činností městské policie obecně, hovořili s nimi také o tabákovém zákoně a o dopravě.  

Od února do dubna tak během 31 přednášek oslovili přes 750 dětí. „V dalším období se naše preventivní programy zaměří na seniory a zdravotně postižené. Během letních měsíců také opět připravujeme dopravně preventivní akce a budeme se účastnit různých akcí pořádaných městem,“ říká Miloslav Lejsek, preventista městské policie.