Primátor předával Pro Meritis za dva ročníky

Hned čtyři ocenění Pro Meritis předal jablonecký primátor Jiří Čeřovský na Novoročním koncertě v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Z primátorových rukou převzaly nejvyšší městské ocenění Christa Petrásková a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N. (OS ČČK), in memoriam byla udělená ocenění Miroslavu Čumpelíkovi a Janu Krajníkovi.

Kvůli pandemii se v roce 2021 Novoroční koncert nekonal, proto nebylo možné předat ocenění za rok 2020. „A tak letos na jeviště jabloneckého divadla vystoupali hned čtyři nominanti, respektive Christa Petrásková a bývalá i současná ředitelka OS ČČK. Dva laureáty ceny Pro Meritis zastupovali jejich rodinní příslušníci, a to za dlouholetého jabloneckého kronikáře Miroslava Čumpelíka cenu převzal jeho syn David, za hudebníka Jana Krajníka bratr Radek,“ vysvětluje vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová. 

„Jsem velmi rád, že letos bylo možné, i když za dodržení všech opatření, ocenění předat a příchod nového letopočtu oslavit Novoročním koncertem. Věřím, že v budoucnu už nebude nutné takto slučovat dva ročníky, jak jsme to museli učinit letos,“ konstatuje primátor Čeřovský.   

Jakmile primátor Čeřovský předal ocenění za rok 2020 a 2021, začal Novoroční koncert, který už je několik let v režii Filharmonie Hradec Králové. Letos se taktovky chopila dirigentka Miriam Němcová, sopranistka Monika Sommerová a tenorista Michal Bragagnolo zazpívali známé operetní melodie z díla Oskara Nedbala, Rudolfa Piskáčka, Julia Fučíka, Rudolfa Frimla, Franze Lehára, Johanna Strausse ml. a Emmericha Kálmána. 

Už v těchto dnech je podle Jany Matěchové možné zasílat návrhy na osobnosti, jimž by mohla být na základě doporučení pracovní skupiny udělená cena Pro Meritis za rok 2022 ve 13. ročníku. „Smyslem Pro Meritis je udělit čestné veřejné ocenění zejména těm osobám, které v nejrůznějších oblastech přispěly k rozvoji města a občanského života, nebo k dobrému jménu Jablonce nad Nisou, a to nezištným a zvláště příkladným způsobem,“ sděluje Matěchová. Nominace nových držitelů ocenění je možné posílat na e-mailovou adresu matechova@mestojablonec.cz, a to až do 30. června 2022. 

Cena PRO MERITIS za rok 2020:

Ing. Miroslav Čumpelík – in memoriam (1920-2000) za rozvoj mezinárodní spolupráce města Jablonec nad Nisou
OS ČČK v Jablonci nad Nisou za příkladné činy provedené v obecný prospěch

Cena PRO MERITIS za rok 2021:

Mgr. Jan Krajník – in memoriam za dlouholeté působení v oblasti hudební a vzdělávání
Mgr. Christa Petrásková, v letošním roce oslavila 80. narozeniny, za zpřístupňování lokálního a regionálního historického bohatství včetně publikační činnosti.

Držitelé Ceny města PRO MERITIS a čestného občanství:

za rok 2011 – Václav Vostřák
za rok 2012 – manželé Jana a Josef V. Scheybalovi (in memoriam), Barbora Špotáková (čestné občanství)
za rok 2013 – Jiří Dostál, Karel Pelant, Siegfried Weiss
za rok 2014 – Václav Poláček (in memoriam), Zdeněk Neruda (čestné občanství)
za rok 2015 – Otokar Simm, Jaroslav Hlubůček
za rok 2016 – Jan Strnad, Jan Vízek
za rok 2017 – Ivo Jőrg, Pavel Šochman
za rok 2018 – Paul Rausnitz (čestné občanství – ocenění si nepřevzal, zemřel), Dobroslava Kricklová
za rok 2019 – Ivan Ullsperger (in memoriam), Tomáš Pospíšil