Primátor se setkal s podnikateli i zástupci církví

Setkávání členů vedení města se zástupci různých zájmových skupin se konají na přelomu roku již tradičně. Před Vánoci se představitelé města setkali se zástupci kulturních subjektů a neziskových organizací. Po Novém roce přišli na řadu jablonečtí podnikatelé a představitelé církví.

Více než dvacet podnikatelů z Jablonce přivítali primátor Petr Beitl a náměstek pro rozvoj města Petr Vobořil 14. ledna již tradičně na Prezidentské chatě v Jizerských horách.  Setkání s podnikateli proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře. Hovořilo se zejména o budoucnosti teplárenství v Jablonci, ale i o stavu komunikací, možnostech využití tzv. brownfields a zazněly také návrhy a připomínky na zlepšení navigačního systému ve městě. Hovor se stočil i k politické situaci v republice a k podzimním volbám do zastupitelstva města, přičemž podnikatelé neformálně vyjádřili současnému vedení města svou podporu. „Chtěli bychom pokračovat ve stabilizaci městského rozpočtu i splácení městského dluhu, který se od roku 2010 podařilo snížit na polovinu, při tom investovat do infrastruktury a zachovat podporu školství i sociálním službám a kultuře,“ nastínil ambice vedení města na letošní rok Petr Beitl. Zdůraznil také potřebu dále se věnovat modernizaci nemocnice a problematice teplárenství. V závěru své řeči primátor poděkoval zástupcům jabloneckých firem za vytváření pracovních míst a spolupráci na rozvoji města. 
 
Posezení se zástupci církví působících v Jablonci nad Nisou se konalo v komorním prostředí kanceláře primátora ve středu 15. ledna za účasti primátora Beitla a náměstků Veleho a Paukrtové.  Děkan římskokatolické církve Oldřich Kolář i paní farářka Miroslava Mlýnková vzpomněli na rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí a spolu s ostatními se shodli na tom, že i vzhledem ke kladnému ohlasu veřejnosti by příští rok bylo příjemné spolupráci církví a města zopakovat. Primátor navrhl Velikonoce, jako další příležitost pro výraznější propojení městských a církevních akcí a vyjádřil církvím v Jablonci svou podporu i do budoucna. U kávy a malého občerstvení se pak hovořilo o společenském životě ve městě, o sociálních otázkách, výchově a péči o děti i o sociálních sítích. Téma hovoru se dotklo také problematiky restitucí církevního majetku a dalších celospolečenských témat. V závěru zástupci církví poděkovali primátorovi za podporu a výrazné přispění ke zlepšení komunikace města s církvemi.