Primátor věnuje peníze na sport i výstavu

Kancelář jabloneckého primátora udělí dary v celkové výši 440 tis. korun. Největší položkou je podpora jubilejního 10. ročníku sportovní soutěže s mezinárodním přesahem, závodu seriálu světového poháru ve fourcrossu horských kol JBC 4X Revelations na Dobré Vodě.

Finanční dary z kanceláře primátora jsou již tradiční, léta opakované. „Přispíváme na prověřené akce, důležité jsou pro nás ty s mezinárodním přesahem, které šíří dobré jméno města i v zahraničí. Takovými jsou například závod horských kol, jehož 10. jubilejní ročník letos proběhne na Dobré Vodě, ale i výstava Křehká krása, kterou na prázdniny připravuje Svaz výrobců skla a bižuterie a která navazuje na někdejší věhlasné výstavy,“ říká jablonecký primátor Miloš Vele.

80 tis. korun pro OHK

Jablonecká okresní hospodářská komora podporuje podnikání ve městě a spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy. „Peněžitý dar ve výši 80 tis. korun OHK využije na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s Regionálním podnikatelským servisem, který podporuje zejména malé a střední firmy na Jablonecku a poskytuje jim co nejlepší servis pro jejich podnikání v době, kdy mnoho z nich řeší následky energetické krize,“ popisuje účel finanční podpory primátor.

60 tis. Kč pro SKP KORNSPITZ Jablonec, z. s.

SKP KORNSPITZ Jablonec, z. s., svoji činnost zaměřuje na biatlon, běh na lyžích a další sporty. Provozuje tělovýchovná i sportovní zařízení a působí jako organizátor sportovní činnosti. „Klub již tradičně na konci zimní sezony, konkrétně na konci března, pořádal Mistrovství ČR pro muže a ženy formou biatlonové exhibice. Letos v jejím rámci přivítal účastníky Mistrovství světa v Oberhofu a Mistrovství světa juniorů a dorostu v Ščučinsk,“ říká Vele s tím, že biatlonová exhibice je zařazená v Plánu rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 – 2023 a podpořená částkou 60 000 Kč.

200 tis. Kč pro JBC 4X Revelations na Dobré Vodě

Zapsaný spolek Revelations pořádá kulturní a sportovní akce a jejich vrcholem je uspořádání závodu seriálu světového poháru ve fourcrossu horských kol JBC 4X Revelations na Dobré Vodě. Letos se koná již 10. ročník, a to v termínu 11. -15. července.

„Pravidelně se tohoto závodu účastní závodníci z celého světa a je atraktivní i pro diváky, kteří přichází nejen za skvělým sportovním zážitkem, ale i bohatým doprovodným programem. Zisky z jejich přítomnosti pocítí mnoho místních podnikatelů,“ připomíná Miloš Vele a dodává: „Tato adrenalinová akce každoročně přiláká do města množství našich i zahraničních závodníků, díky nimž se jméno Jablonce nad Nisou dostane nejen do celé republiky, ale i světa. Závod jsme podporovali i v minulosti, a to finančně, úklidem a dohledem nad veřejným pořádkem.“

V Plánu rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021-2023 je JBC 4X Revelation zařazený v plánované výší podpory 70 tis. Kč. „Vzhledem k 10. výročí jsem navrhl podpořit závod částkou 200 tis. Kč,“ uzavírá primátor.

100 tis. korun na Křehkou krásu

Svaz výrobců skla a bižuterie (SVSB) zastupuje zájmy 40 bižuterních firem a podporuje jejich činnost. Má rozsáhlý marketing, provozuje bižuterní centrum a podporuje rozvoj turistiky v Jablonci nad Nisou. Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou SVSB pořádá, je prodejní výstava Křehká krása, která je největší výstavou svého druhu v České republice a stala se nedílnou součástí společenského a turistického programu Jablonce nad Nisou. Letos v létě svaz uspořádá už její 13. ročník, a to ve dnech 10. - 13. srpna. Součástí výstavy je kulturní program i rozsáhlé předvádění výroby a interaktivních dílen. V únoru 2022 uzavřelo město se svazem a společností Kultura Jablonec, p. o., Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci výstav Křehká krása. Zastupitelé odsouhlasili podpořit tuto akci částkou 100 tis. korun.