Přístup k informacím v Jablonci nad Nisou

Výroční zpráva magistrátu o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 bude předložena zastupitelům na zasedání 19. února. Vyplývá z ní mimo jiné, že roste zájem o anonymní pokládání dotazů prostřednictvím webové aplikace a žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106 předkládají lidé nejvíce na stavebním úřadě. Magistrát vloni rozšířil možnosti zveřejňování informací o mobilní aplikaci.

Zákon o svobodném přístupu k informacím 
 
V roce 2014 bylo na Magistrát města Jablonec nad Nisou podáno 23 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zákonná lhůta pro vyřízení těchto žádostí je 15 dnů. Dle evidence jabloneckého magistrátu je patrné, že ve většině případů došlo k dodržení této lhůty a tazatel svou odpověď dostal v průměru za 5 – 10 dní. Jedna žádost byla v roce 2014 odmítnuta. Nejvíce žádostí o informace bylo v loňském směřováno na stavební úřad. – celkem 4 žádosti.
 
Zákon 106 využilo nejvíce lidí v roce 2005, kdy počet žádostí přesáhl stovku – 102 žádostí. Nejméně informací ze zákona požadovali lidé v roce 2010 – celkem 8. V posledních čtyřech letech se počty pohybují mezi 20 a 25 žádostmi za rok.
 
Díky spisové službě, kterou magistrát v souladu se zákonem užívá od roku 2005, je možné dohledat jakýkoli dokument a jeho cestu napříč úřadem. V roce 2014 bylo pomocí elektronické spisové služby evidováno 196 863 došlých dokumentů a jejich vyřízení.
 
Pro získání informací z města mohou ale jablonečtí občané využívat i další způsoby. 
 
Anonymně na webu či e-mailem
 
V anonymní aplikaci na webových stránkách města lidé položili 495 dotazů, což je zhruba o 130 více než vloni. Aplikace Otázky a odpovědi byla na městském webu zprovozněna v roce 2009.
 
Jablonečtí obyvatelé mohou také využít oficiální adresy magistrátu: dotazy@mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz. Lhůta na vyřízení dotazů podaných touto cestou je 15 dnů. 
 
Podání v elektronické podobě podle zákona o správním řízení nebo podle zákona o správě daní a poplatků je možné zasílat s elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu magistrátu – epodatelna@mestojablonec.cz. Na tuto adresu v loňském roce bylo doručeno 1053 mailů, 710 z nich bylo stornováno jako spam  nebo reklama. Jednalo se například o nabídky hotelů na ubytování a další nevyžádané e-maily. 197 e-mailů přišlo se zaručeným elektronickým podpisem a 146 bez něj.
 
Úřední deska, měsíčník a web
 
Informace z úřadu se lidé mohou dozvědět z úřední desky, kde se zveřejňují zejména majetkoprávní operace, dokumenty k činnosti zastupitelstva a rady města, dokumenty týkající se správy daní a poplatků, personální inzerce atd. Radniční periodikum – Jablonecký měsíčník vychází 11x ročně v nákladu 22 tisíc výtisků, přináší informace z radnice a města zdarma do všech jabloneckých domácností. 
 
Webové stránky města zaznamenaly v roce 2014 téměř 740 tisíc přístupů. Nejsledovanější jsou tradičně aktuality, kalendář akcí, životní situace a úřední deska. Rostoucí oblibu zaznamenáváme u Aplikace otázky a odpovědi. 
 
Po městě je rozmístěno i 11 vývěsek, o které se starají vybraní členové Sboru pro občanské záležitosti, na něž jsou rovněž umisťovány informace.
 
V roce 2014 byla spuštěna mobilní aplikace Jablonec v mobilu. Prostřednictvím chytrých telefonů tak mohou lidé číst aktuality na webu nebo informace z úřední desky, kontakty na úředníky či kalendáře akcí. Aplikace může pracovat i off line.