Proč se na mostě v Pasekách nic neděje?

O prázdninách měla být zahájena plánovaná rekonstrukce mostu na Paseckém náměstí v Jablonci nad Nisou. Oproti původnímu plánu ale došlo k posunu začátku stavebních prací. Důvodem je, že inženýrské sítě ve správě a majetku RWE se nachází v naprosto odlišných místech, než bylo uvedeno v písemném vyjádření RWE ke stavebnímu řízení. 

„Okamžitě jsme zahájili jednání o řešení celé situace a výsledkem je, že RWE na své náklady přeloží plynovodní řád, který se nachází v mostní konstrukci a stavba začne do konce měsíce září,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele. 
 
„Dohodli jsme se, že tato přeložka by měla být provedena tak, aby mohlo možné zrekonstruovat most ještě v letošním roce. Do oprav mostů ve městě se v minulosti téměř neinvestovalo a stav mostní konstrukce je na hranici životnosti. Zimní období by proto z hlediska údržby a těžké techniky bylo problematické,“ říká Vele.
 
Stavba včetně překládání plynovodního řadu začne do konce září. 
 
Most bude pro dopravu zcela uzavřen
 
Původní plán na rekonstrukci si vyžádal pouze částečnou uzavírku. Kvůli překládce inženýrských sítí RWE dojde k úplné uzavírce paseckého mostu pro dopravu. Pěší provoz rekonstrukce neomezí, pro chodce povede lávka z jedné strany na druhou.
 
„Autobusovou zastávku jsme se po dohodě s DPMLJ rozhodli umístit co nejblíže náměstí tak, aby to cestující městskou hromadnou měli co nejméně komplikované. Zastávka bude v okružní křižovatce,“ říká Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací. Objízdné trasy budou vedeny ulicemi Pionýrů a Přemyslova, konkrétní objížďky a dopravní značení stanoví Dopravní inspektorát Policie ČR. 
 
Rekonstrukci mostu budou provádět Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., které už rekonstruovaly most v Kamenné ulici. Rekonstrukce si vyžádá 2,8 milionu korun z městského rozpočtu.