Prohlášení primátora Ing. Petra Beitla k ocenění Nejlepší starosta/primátor 2010-2014

Vážení přátelé, 

podařilo se mi získat titul nejlepšího primátora v naší republice za uplynulé volební období. Musím konstatovat, že tento titul vnímám především jako ocenění práce jabloneckého magistrátu a zastupitelstva.
 
Poděkování patří všem členům vedení města, rady města a tajemníkovi, dále všem kolegyním a kolegům z primátorské kanceláře, všem loajálním zaměstnancům magistrátu a těm zastupitelům, kteří se poslední čtyři roky nebáli zvednout ruku pro důležitá strategická rozhodnutí. 
 
Jmenovitě bych chtěl poděkovat Miloši Velemu, Marku Řeháčkovi a Markétě Hozové.
 
Je mi ctí, že jsem s vámi mohl a mohu spolupracovat.
 
Poděkování určitě patří i mé rodině, především manželce Renátě, která se mnou trpělivě snáší radosti i strasti primátorské funkce.
 
Petr Beitl – primátor Jablonce nad Nisou