První výzvy IPRÚ se očekávají ve druhé polovině příštího roku

Ještě do 9. listopadu může veřejnost vznášet své připomínky ke strategickým dokumentům IPRÚ prostřednictvím elektronického připomínkového listu. Ten je součástí aktuální verze dokumentu zveřejněného na libereckém městském webu.  

Někteří lidé připomínkovali dokument už ve středu 4. října, kdy vyplnili anketní lístek při veřejném projednávání Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) na jablonecké radnici. Strategický dokument tu představoval předseda Řídícího výboru IPRÚ, liberecký náměstek primátora Jan Korytář, společně s místopředsedou ŘV, jabloneckým náměstkem primátora Lukášem Pletichou.  

„Strategický dokument včetně zapracovaných připomínek bude řídící výbor schvalovat v prosinci, poté jej projednají zastupitelstva Liberce a Jablonce i obcí v rámci ORP. Na projekty ve společné aglomeraci máme k dispozici 2,5 miliardy korun. Předpokládáme, že první výzvy se začnou vyhlašovat ve 2. polovině roku 2016, který bude patřit hlavně přípravě konkrétních projektů. První realizace očekáváme v roce 2017,“ konstatoval Jan Korytář ve svém úvodním slovu.

Přítomní se pak seznámili se strategickými cíli, přidělenými alokacemi, operačními programy a typovými projekty. „Dotace chceme čerpat na rekonstrukce krajských silnic, výstavbu terminálů v obou městech, modernizaci tramvajových tratí a na rozvoj cyklodopravy. Dále se chceme zaměřit na pořízení nízkoemisních a bezbariérových vozidel MHD, vybudovat zázemí sociálních služeb, komunitní centra, sociální byty, modernizovat základní, střední i mateřské školy,“ doplnil jablonecký náměstek Lukáš Pleticha. Právě Jablonec by rád mimo jiné finance využil na prodloužení tramvajového spojení z Liberce do centra Jablonce a vybudování nového terminálu, jenž by spojoval dopravu tramvajovou, autobusovou městskou i meziměstskou a vlak. „Velký dopadem do celého území bude mít také rozvoj cyklodopravy, neboť mnoho obcí z ORP obou měst má zájem se připojit svými cyklostezkami k té páteřní Odra – Nisa,“ říká Pleticha.

Aktuální pracovní verze dokumentu IPRÚ je na adrese: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/ipru/aktuality. K ní je možné se vyjádřit prostřednictvím připojeného připomínkového listu, a to do 9. listopadu. Bližší informace podá manažerka IPRÚ Barbara Steinzová.

HARMONOGRAM PŘÍPRAV IPRÚ:
•    připomínkování dokumentu do 9. 11. 2015
•    schválení IPRÚ v zastupitelstvech měst – 01/2016
•    výzva Ministerstva pro místní rozvoj pro předkládání strategií dosud není vyhlášená
•    předpokládané vyhlášení výzev na dílčí projekty – 2. polovina roku 2016
•    příprava projektů – průběh roku 2016
•    předpokládaní realizace projektů – rok 2017