Pyramida v Kokoníně se bude opravovat

Město Jablonec nad Nisou plánuje opravu pomníku a válečného hrobu tzv. Pyramidy v Rychnovské ulici v Kokoníně. Jedná se o památník na prusku-rakouskou válku v roce 1866, jejíž 150. výročí připadá právě na letošní rok. Celková oprava včetně zabezpečení svahu a úpravy okolí si podle odhadů vyžádá téměř milion korun a město by se na nákladech mělo podílet 30% 

„Příprava na opravu pomníku Pyramida probíhala už v loňském roce, letos jsme požádali o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby Ministerstvo obrany ČR a snad uspějeme a budeme moci opravu realizovat,“ věří náměstek primátora Lukáš Pleticha. Pro úspěšné získání dotace hovoří fakt, že pod památníkem jsou umístěny i ostatky vojáka Carla Gustava Pählkeho z pruského 4. magdeburského pěšího pluku, jenž padl 26. června 1866 u Rychnova.

Samotný pomník pochází z  roku 1874 a připomíná památku pohřbeného vojáka Pählkeho. V roce 1894 byl vrcholový jehlan doplněn o jména kokonínských občanů, kteří padli v bitvě 3. července 1866 u Hradce Králové a v bitvě u italské Custozzy 24. června 1866. V roce 1912 došlo k jeho rozšíření o další kamenné části a kovové díly. 

Současná podoba pomníku doslova volá po opravě. „Celý je pokrytý mechem, takže texty na něm uvedené, jsou velmi špatně čitelné. Na vrcholu kamenného obelisku chybí původní kamenná koule s bronzovou pruskou orlicí i bronzové lví hlavičky, které na sloupcích držely dnes rovněž chybějící kovové řetězy,“ popisuje aktuální stav pomníku prusko-rakouské války Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. Lépe na tom není ani statika celého pomníku, který stojí na hraně postupně ujíždějícího svahu. Uvolněné jsou i obrubníky a základové stupně. 

Do obnovy památníku se ochotně zapojil i Komitét pro udržování památek z války roku 1866. „Pánové z Komitétu si zaslouží naše poděkování za velmi vstřícný a hlavně aktivní přístup k opravě pomníku,“ říká náměstek Pleticha. „Komitét zajistí výrobu chybějící žulové koule i orlice a také výrobu pamětní desky v podobě z roku 1912,“ dodává Řimnáčová. Text desky informoval o veteránském spolku v Kokoníně, z jehož iniciativy byla uskutečněna přestavba památníku v roce 1912. 

V jabloneckém Kokoníně se nachází i další válečný pomník. Jedná se o památník 1. světové války v nedalekém lesoparku. Je již hodně zdevastovaný a jeho obnova si vyžádá nemalé finanční prostředky. „I s jeho obnovou se v dohledné době počítá,“ prozrazuje Pleticha.

Válečné konflikty se současníkům připomínají na více místech v Jablonci. Kromě již zmíněných je to památník v Rýnovicích, kde se každoročně pořádají pietní vzpomínková setkání při výročí konce 2. světové války, nebo pomník padlým v první světové válce v Tyršově parku.