Pytle na separovaný odpad nebudou anonymní

Pytle na separovaný odpad vydávané v Jablonci nad Nisou budou opatřeny adresou. „K tomuto opatření jsme přistoupili proto, že stále častěji docházelo ke zneužívání pytlů na separovaný odpad,“ vysvětluje Jitka Lochovská, vedoucí odd. správy veřejné zeleně, která návrh na popisování pytlů předložila městské radě 6. února. Radní návrh schválili s okamžitou platností. 

Označování pytlů adresou by mělo zamezit jejich zneužívání k jiným účelům než pro tříděný odpad, a tím snížení nákladů na jejich nákup. V roce 2013 město zaplatilo za žluté pytle na směsné plasty cca 120 tisíc korun. 
 
„V loňském roce došlo k nárůstu počtu vydaných pytlů, bohužel v souvislosti s tím jsme nezaznamenali větší objem vytříděného odpadu. Naopak jsme zjistili, že pytle jsou zneužívány pro odkládání jiných druhů odpadů a pytle se směsným odpadem se objevily i na černých skládkách,“ konstatuje Lochovská. 
 
Popisování pytlů již proběhlo v testovacím režimu. Opatření, které trvalo cca jeden měsíc, přineslo ovoce. Snížil se počet vydaných pytlů a dokonce se díky adrese uvedené na pytli podařilo prokázat založení černé skládky. Provizorní popisování také vedlo ke zjištění, že pro pytle na separovaný odpad si chodí i lidé z okolních obcí, což samozřejmě nežádoucím způsobem zvyšuje náklady městu Jablonec.
 
Barevné pytle na separovaný odpad se vydávají zdarma ve Vnitřním informačním středisku (VIS) v přízemí radnice a na recepci společnosti Severočeské komunální služby s. r. o. ve Smetanově ulici. Najednou je možné získat 5 pytlů od každé komodity. Pytle budou na základě předloženého občanského průkazu popisovat pracovnice na VIS, resp. recepční v SKS.
 
Celkové náklady na odpadové hospodářství v Jablonci se pohybují ve výši cca 36 milionů korun. Podíl města bude v roce 2014 činit cca 6,5 milionů. V odpadovém hospodářství jsou na straně příjmů, kromě platby za nádoby na směsný odpad, i odměny od kolektivních systémů.