Rada města uvolnila z rezervy téměř 12 milionů na opravy komunikací

Kromě částky 1,5 milionu, kterou radní operativně uvolnili na odstranění škod na komunikacích města po přílivovém dešti v minulém týdnu, putuje do městských ulic, silnic a chodníků dalších 11,8 milionu korun. „Vzhledem k příznivému vývoji příjmové stránky městského rozpočtu můžeme čerpat z rezervy města další peníze na opravy komunikací ve městě,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

V rámci oprav dojde k pokládce nových povrchů, obnově povrchů, porovnání silničních obrub i opravě uličních vpustí, resp. kanálů. „Komunikace k opravám jsme vytipovávali podle míry jejich poškození a důležitosti z hlediska provozu. Také jsme vycházeli ze sesbíraných podnětů od občanů,“ vysvětluje Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací.
 
Opraveny budou chodníky v ulicích Saskova, Rabasova nebo Prosečská. Nového povrchu se dočkají ulice ve Mšeně, např.: U Kostela a Pobřežní, dále ulice V Nivách, Sokolí, Bažantí nebo Dr. Randy.