Radnice v Jablonci připravila předvánoční svoz odpadu

Jablonec nad Nisou vychází občanům vstříc i z hlediska odpadového hospodářství. „Na základě zájmu občanů jsme po dohodě se svozovou firmou připravili předvánoční svoz velkoobjemového odpadu na náklady města,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.   

Ve čtvrtek 17. prosince budou na 23 místech v Jablonci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Odvážet se budou postupně následující den. „Do kontejnerů je možné bezplatně odložit velkoobjemový odpad, například starý nábytek apod.). Nepatří sem ale nebezpečné odpady, vysloužilá elektrozařízení, bioodpad a stavební a demoliční odpady.,“ upřesňuje Nikola Horčíková z odd. správa veřejné zeleně.

Jablonecká radnice pravidelně 2x ročně organizuje bezplatné svozy nebezpečného a elektro odpadu. V loňském roce k nim přibyly i svozy bioodpadu. Na území města fungují 4 sběrné dvory, do nichž mohou občané, kteří mají uzavřenou smlouvu na likvidaci a svoz odpadu, bezplatně odložit až 200 kg velkoobjemového odpadu a neomezené množství bioodpadu.

Svozová místa:
Antala Staška
B. Němcové - parkoviště u stromu
1. máje
J. Hory
Zlatá
U Zahrádek x Vedlejší
Mládí pod Policií
Mšenská u č. 26 na parkoviště
Na Roli
Na Úbočí
Na Kopci - u garáží 
Na Výšině
Nová Pasířská 
Pivovarská
Polní 
Prosečská naproti hasičům
U Zastávky
Korálková 
Vysoká – u pošty
Vrchlického sady
Stará Osada
Erbenova
Široká nahoře