Ražba štoly je u konce, stavba ale pokračuje

Poslední slavnostní průraz propojil dvě části nové protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou. Po necelých deseti měsících tak skončila jedna důležitá etapa budování protipovodňového systému na vodním díle Mšeno. 

„Když jsme na sebe vzali úlohu zprostředkovatele informací mezi zhotovitelem a investorem na straně jedné a občany města na straně druhé, nevěděli jsme, co nás čeká. Nevěděli jsme také, co to znamená mít ve městě tak velkou stavbu tohoto typu. Jsem rád, že už jsme dospěli až tomuto okamžiku a doufám, že všechny připomínky a stížnosti občanů na stavbu budou vyřízeny podle práva,“ řekl primátor Petr Beitl před samotným posledním odstřelem.

Statutární město Jablonec nad Nisou vytvořilo v srpnu 2012 na webových stránkách města speciální záložku nazvanou Protipovodňová štola. Zde občané naleznou veškeré informace k projektu protipovodňové štoly, chronologicky řazené aktuální informace z průběhu stavby štoly, kontaktní informace na odpovědné osoby a v neposlední řadě i průběžně aktualizovanou databázi stížností a připomínek občanů včetně způsobu jejich řešení. O průběhu stavby byli Jablonečané pravidelně informováni také na stránkách Jabloneckého měsíčníku, radničního zpravodaje, který je zdarma dodáván do všech domácností ve městě.
 
V říjnu loňského roku byla z důvodu velkého množství stížností a připomínek od občanů na základě usnesení zastupitelstva ustavena koordinační skupina, která se situací kolem protipovodňové štoly zabývala podrobněji, a bylo také zadáno vypracování odborného posudku nezávislým soudním znalcem v oboru trhacích prací. Výsledky posudku jsou také zveřejněny na webu města.
 
Podle sdělení zhotovitele, bude v následujících měsících probíhat vyztužování štoly, definitivní betonování, dostavba výústních a vtokového objektu, dále vracení inženýrských sítí do obvyklých tras a v neposlední řadě terénní úpravy a opravy komunikací. 
 
„Koupací sezóna na přehradě bude zahájena jak je obvyklé, už s jarním táním začneme vodní nádrž dopouštět na standardních 510 m n.m.,“ říká ředitel závodu Povodí Labe, s.p. Jablonec nad Nisou Jaroslav Jaroušek.