Restaurace Adam a Eva v Jablonci

Restaurace Adam a Eva na náměstí před radnicí na rohu Podhorské ulice v Jablonci nad Nisou od konce července nefunguje. Jejímu provozovateli město ukončilo nájemní smlouvu z důvodu opakovaného neplacení nájemného. 

„Nájemce byl opakovaným dlužníkem na nájemném. Od ledna 2012 mu bylo zasláno 8 upomínek. Zatímco v loňském roce plnil splátkový kalendář vystavený na základě dohody o uznání dluhu, letos se tak nestalo,“ konstatuje Jana Kratochvílová, z odboru správa majetku města.
 
Vedení města mělo zájem na tom, udržet restauraci s letní zahrádkou v centru města, a proto s nájemcem restaurace probíhala opakovaná jednání. Bohužel vzhledem k platební morálce a dlužné částce byla nájemní smlouva vypovězena na základě usnesení Rady města 15. 5. 2014. Tříměsíční výpovědní lhůta vypršela 31. 7. 2014 a nájemce měl vyklizené prostory předat zpět městu. To se ale nestalo, v restauraci nejen že zůstala většina vybavení, ale dokonce i zásoby jídla. „Zůstaly tu i nakrájené rohlíky,“ potvrzuje Kratochvílová na co všechno při kontrole narazili. V současné době se celý objekt vyklízí a deratizuje na náklady města. Po odstranění případných závad budou prostory v objektu Mírové náměstí 14 v Jablonci nad Nisou předepsaným způsobem opět nabídnuty k pronájmu. „Náklady na vyklizení a deratizaci budeme spolu s dlužnou částkou samozřejmě vymáhat na bývalém nájemci,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.
 
„Jedná se o strategické místo a máme zájem na tom, aby se prostory restaurace i letní zahrádky opět zaplnily spokojenými zákazníky, proto děláme vše proto, abychom mohli objekt znovu nabídnout k pronájmu,“ dodává Vele. Podle informací majetkoprávního oddělení se již předběžně přihlásili zájemci o pronájem tohoto prostoru za účelem provozování restauračního zařízení.
 
Město podporuje podnikatele
 
Statutární město Jablonec nad Nisou letos již pátým rokem opět poskytlo podporu v podobě sníženého nájemného právnickým a fyzickým osobám, které podnikají v nebytových prostorách ve vlastnictví města. Zatímco v předchozích letech město poskytovalo slevu 15%, vloni poprvé městští radní nabídli podnikatelům slevu ve výši až 25% stejně jako letos. Při poslední výzvě v roce 2013 město vyhovělo 15 žadatelům o slevu z nájemného. Byl mezi nimi i nájemce prostor restaurace Adam a Eva, po uhrazení dluhu mu byla sleva poskytnuta. „Někteří žadatelé o slevu byli zároveň vedeni jako dlužníci vůči městu, těm jsme poskytli slevu pouze ve výši 15% od následujícího měsíce po uhrazení veškerých dluhů,“ potvrzuje vstřícnost města Miloš Vele.