Rozvoj pohybové gramotnosti jabloneckých dětí zaštítí město

Statutární město Jablonec nad Nisou podpoří spolu s dalšími městy v Libereckém kraji Program pohybové gramotnosti, který přináší dětem v mateřských školách nové možnosti rozvoje pohybových dovedností. Do pilotní části projektu se v LK zapojí celkem 17 MŠ, do tří jabloneckých tak poputuje na jeho realizaci téměř 80 tis. Kč z městského rozpočtu. 

Prostředky od města využijí školky k financování nákladů projektu, které spočívají v zakoupení gymnastické sady pro rozvoj pohybové gramotnosti, metodických materiálů a instruktážního videa. Na celodenním odborném semináři se pedagogové mateřských škol naučí, jak se sadou efektivně pracovat, aby dětem zajistili ten nejlepší rozvoj pohybových dovedností. 

Město svou investicí nepřímo podpoří i garanta a organizátora celého projektu, zapsaný spolek Sportimáček z Liberce. „V Jablonci jsme začali při projektu Běh nás baví spolupracovat s Mateřskou školou Muchomůrka. Proto se právě tato školka stala i naším prvním jabloneckým zájemcem o účast v Programu pohybové gramotnosti. Oslovili jsme náměstka pro oblast školství Davida Mánka a díky pochopení i podpoře města se nakonec do pilotní fáze projektu zapojily hned tři jablonecké školky. Do projektu je v Libereckém kraji zapojených celkem 17 mateřských škol a v tuto chvíli už zájem hranice kraje dokonce přerostl,“ popisuje spolupráci s městem předseda spolku Sportimáček Pavel Jakubec. 

David Mánek k jeho slovům přidává pohled města: „Za sebe mohu říci, že pokud se projekt osvědčí a z mateřinek přijdou pozitivní ohlasy, jsme připraveni v příštím roce podpořit i ostatní mateřské školy v Jablonci, které projeví zájem. Svojí podporou chceme zároveň jít naproti místním sportovním klubům, od nichž často slýchám, jak se dnešní online doba neblaze podepisuje na úrovni pohybové zdatnosti dětí. Cíl je tedy jednoznačný – pomoci dětem lépe zvládat základní pohybové dovednosti a koordinaci pohybů, podpořit jejich zdravý růst a vývoj už v raném věku v prostředí mateřských škol.“