Setkání s občany v Rýnovicích

Ve čtvrtek 12. května se konalo další z pravidelných setkání vedení města s občany. Tentokrát byli na řadě lidé z Rýnovic a Lukášova.  

Jídelna ZŠ Pod Vodárnou byla téměř plná. Po úvodní prezentaci primátora o stavu městských financí a plánovaných významných akcích se začalo diskutovat. Lidé se ptali zejména na územní plán v souvislosti se zastavováním průmyslové zóny kolem bývalého Liazu, měli připomínky a dotazy ke stavu komunikací a diskuze se rozproudila i na téma uzavírky spojené se stavbou silnice do Kunratic. Hustý provoz a bezohlední řidiči v rýnovických a lukášovských ulicích trápí jejich obyvatele. Omezení bohužel mnoho nezmůžou. „Nemyslím si, že průjezd zakázán něco vyřeší. Oni vědí, že tam nesmí, tak jedou rychle, aby je nikdo neviděl,“ povzdechla si jedna z obyvatelek. Náměstek Vele slíbil alespoň dosypání nezpevněných krajů komunikací. Právě okraje úzkých silnic zvýšeným provozem trpí. 

Rýnovičtí také poděkovali za rekonstrukci Ladovy ulice, po níž dlouho volali. Ladova ulice byla rozkopaná dva roky, v roce 2014 probíhaly práce na inženýrských sítích a vloni došlo na položení nového povrchu. 

Na závěr zazněly pozvánky na festival hudby a divadla Město plné tónů, který právě začal a potrvá do září.  Ve čtvrtek 2. června se v domě Česko-německého porozumění také koná povídání o rýnovických památkách s náměstkem primátora Lukášem Pletichou, spisovatelem Markem Řeháčkem a Ivanou Řimnáčovou z odboru stavebního a životního prostředí, která v Rýnovicích bydlí a zasazuje o obnovu starých rýnovických dominant, jako jsou křížky a mariánské sloupy

Primátor Petr Beitl na konci téměř hodinu a půl trvajícího setkání poděkoval za celou řadu podnětů. Na některé z dotazů mohli představitelé města odpovědět přímo, ostatní reakce se objeví zhruba do deseti dnů v zápise na stránkách města. „Nepamatuji se, že by se nás tu sešlo tolik a děkuji Vám za konstruktivní diskuzi a zpětnou vazbu,“ uzavřel primátor Petr Beitl.

Další ze série setkání s občany se uskuteční 17. května v malém sále Eurocentra pro obyvatele centra města, v úterý 24. května přijde na řadu Žižkův vrch a ve čtvrtek 26. května se představitelé města vydají za obyvateli Proseče.