Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a diplomů na radnici

Jako každý rok, tak i letos se v obřadní síni jablonecké radnice slavnostně předávají maturitní vysvědčení a diplomy úspěšným absolventům středních a vyšších jabloneckých škol. Letos si pro své vysvědčení přijde na radnici na 250 maturantů a přes 40 absolventů vyšší odborné školy obdrží diplomy.

Předávání maturitních vysvědčení a diplomů organizuje radnice na základě přání jednotlivých škol a probíhá ve slavnostní atmosféře, kdy na závěr zaznívá studentská hymna Gaudeamus  igitur. Absolventi děkují svým učitelům za vše, co je naučili, a i oni vyslovují svá blahopřání a díky. „Je jasné, že si nebudete pamatovat z matematiky sinus, cosinus, ale budeme rádi, když si vzpomenete na nás, když se za námi přijdete podívat a povíte, jak se vám daří“, těmito slovy se loučil například Mgr. Libor Titěra, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Randy, a studenti souhlasně pokyvovali hlavami.
 
Ne všechny jablonecké školy k předávání maturitních vysvědčení využívají obřadní síň radnice, některé organizují předávání maturitních vysvědčení a diplomů svým absolventům samy přímo ve školách.