Sociální služby se dotýkají životů všech

Od 5. do 11. října probíhá 7. ročník Týdne sociálních služeb v České republice. Jablonec je ve stejném termínu v městské nemocnici připravena propagační expozice o poskytovatelích  sociálních služeb pro seniory, zdravotně znevýhodněné, rodiny s dětmi, mládež, osoby bez domova a osoby závislé na návykových látkách. 

„Kromě nemocnice budou letáky o sociálních službách k dispozici také ve vestibulu radnice. Jednotlivé organizace, které poskytují sociální služby, se zapojí do akce tradičně svými dny otevřených dveří 6. nebo 7. října,“ říká náměstek pro sociální oblast Pavel Svoboda.
 
„Jako tradičně navštívím nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč,“ avizuje primátor města Petr Beitl, který se o práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí zajímá dlouhodobě. 
 
Sociální služby se dotýkají životů každého z nás, poskytované jsou jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. „Pomáhají lidem žít běžným životem - mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.,“ konstatuje Svoboda.
 
Statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a jabloneckým střediskem Diakonie ČCE také již několik let vyhlašuje pro poskytovatele sociálních služeb anketu Jablonecká pečovatelka, v níž odměňuje nejlepší pečovatelky a osobní asistentky působící v jabloneckých organizacích sociálních služeb. „Jedná se o prestižní ocenění, jehož hlavním cílem je zviditelnit a ocenit náročnou práci, kterou nelze dělat jinak než s láskou a osobním nasazením,“ říká jablonecký primátor Petr Beitl. 
 
V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů, v jabloneckém regionu nabízí své služby 24 organizací.  
 
Více informací na městských webových stránkách a na  http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/