Sociálního smíru nedosáhneme násilím, ale výchovou, říká poslanec Petr Beitl

Otevřeli jsme dnes v Jablonci Centrum terénních a ambulantních služeb. Předchůdcem centra v budově na okružní křižovatce v ulici 5. května byl nízkoprahový klub Kruháč. Místo, v němž pracovníci Diakonie pomáhali dětem a mládeži ze sociálně ohroženého prostředí zorientovat se ve světě a leckdy pro ně znamenali jediný pevný bod. Kruháč fungoval od roku 2009 a jeho obliba a návštěvnost je pro mě důkazem, že sociální smír ve městě můžeme dosáhnout právě touto cestou, nikoli obušky městské policie, jak si mnozí myslí. 

Vedle Kruháče funguje v Jablonci ještě jeden nízkoprahový klub, Padák ve Mšeně, který slouží mládeži od 15 let. A i v tomto případě se ukazuje být tím pravým pomocníkem jak pro sociální pracovníky, tak pro ty, kterým je určen. Obě nízkoprahová centra pracují pod hlavičkou Diakonie ČCE, největší nestátní organizace poskytující sociální služby. Jablonecká Diakonie na Jablonecku a Frýdlantsku poskytuje 5 typů sociálních služeb lidem všech věkových kategorií. Jen v Jablonci je to přes 500 klientů. S Diakonií jsem v Jablonci úzce spolupracoval už jako primátor a její činnost a úlohu, která je ve společnosti nezastupitelná sleduji a podporuji i nadále jako poslanec PČR. 

Na projektu vybudovat Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou se začalo pracovat v roce 2015, v době, kdy jsem byl primátorem Jablonce. Dokončení rekonstrukce budovy a vytvoření zázemí pro terénní sociální pracovníky a místo setkávání pro potřebné je jedním z prvních projektů realizovaných za přispění evropských peněz v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou). Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě projektu, na vlastní rekonstrukci historického domu v centru Jablonce i těm, kteří zde budou pomáhat lidem a dále rozvíjet sociální služby. Přeji centru, aby fungovalo ku prospěchu občanům města.

https://jablonec.diakonie.cz/
www.mestojablonec.cz