Spolupráce města a rýnovické věznice je na velmi dobré úrovni

Primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl převzal dnes z rukou generálního ředitele Vězeňské služby České republiky a Vrchního státního rady Petra Dohnala Plaketu vězeňské služby II. stupně jako výraz ocenění vzájemné a dlouhodobé spolupráce v oblasti bezpečnosti a nápravy vězněných osob v regionu.  

„Bezproblémové spolupráce s rýnovickou věznicí si velmi vážím. Kromě preventivních a společenských akcí typu Den IZS nebo společného plesu se naše vzájemná součinnost projevuje i v oblasti všedního života. Vítám aktivitu rýnovické věznice podílet se na úklidu města a zejména jejich patronát nad Památníkem obětí II. světové války v Rýnovicích,“ řekl mimo jiné primátor Beitl a přislíbil i nadále podporu vzájemným vztahům. Na setkání s představiteli Vězeňské služby se hovořilo zejména o vytváření podmínek pro zaměstnávání odsouzených osob ve výkonu trestu. 

Rýnovická věznice je součástí města a vězeňská služba se podílí na aktivitách složek integrovaného záchranného systému. Účastní se společných cvičení a spolupracuje také s jabloneckým spolkem ČČK i městskou policií.  Magistrát poskytuje své služby v rozsahu státní správy v oblasti ověřování podpisů nebo vydávání občanských průkazů. Odsouzení v rýnovické věznici se pravidelně zapojují do úklidu města v lokalitách vytipovaných oddělením správy veřejné zeleně. Uklízejí odpadky kolem přehrady, v lese u sportovního areálu Břízky, v okolí areálu Dobrá voda, na Prosečském hřebeni nebo v lese nad ulicemi Alšova a Novoveská. 

Vězeňská služba v Rýnovicích je podle slov jejího ředitele Vlastimila Kříže připravena poskytnout své síly v případě nutnosti řešení případných mimořádných událostí nastalých v Jablonci nad Nisou a okolí.