Spolupráce s církvemi je dobrá

Začátkem nového roku se primátor Jablonce Petr Beitl pravidelně schází s různými skupinami obyvatel. Obzvlášť milé bývá komorní setkání se zástupci jabloneckých církví. Ti se sešli v kanceláři primátora v pondělí 15. ledna. Hovořilo se o záležitostech duchovních i světských.  

Neformální posezení nad malým občerstvením zahájili, jak jinak, společnou modlitbou a novoročním přípitkem. Evangelický farář Ondřej Titěra se krátce vrátil ke sjezdu křesťanské mládeže, který ČCE v Jablonci organizovala vloni na podzim. Poděkoval za podporu všech zúčastněných i města a tlumočil pozitivní reakce účastníků. Všichni se shodli na tom, že přítomnost několika stovek mladých lidí na pár dní příznivě proměnila atmosféru města. Duchovní zajímaly primátorovy postřehy coby novopečeného poslance, krátce se hovor stočil k prezidentským volbám i právě proběhlému referendu. Kaplanka rýnovické věznice paní Jakubalová informovala o zapojení do Mezinárodního vězeňského společenství, které krom jiného pomáhá propuštěným vězňům se začleněním do běžného života na svobodě. Příjemným tématem byly i kostelní varhany a vloni vydané CD s varhanní hudbou nahranou v jabloneckých kostelích, které je k prodeji v JKIC. V té souvislosti se hovořilo i o veřejné sbírce na opravu velkých varhan v kostele na Horním náměstí, na niž je potřeba získat 6 milionů korun. 

„Spolupráce města s církvemi je dobrá,“ konstatoval primátor Petr Beitl. „Podařilo se najít společná témata a narovnat komunikaci, což mě velmi těší, jelikož církve jsou důležitou součástí města. Vzájemně si snažíme pomáhat a udržovat dobré vztahy. Spolupráce při oblíbené akci Jablonecké kostely otevřeny, při svěcení drobných sakrálních památek nebo rozsvěcení městského vánočního stromu, je toho důkazem,“ okomentoval setkání primátor a namátkou vyjmenoval několik společných akcí.  V těch ostatně jak duchovní, tak město mají zájem pokračovat.

Výběr z akcí, na nichž bude město s církvemi spolupracovat v roce 2018:

26. 3.         posvěcení opraveného křížku na Tyršově stezce
27. 3.         Celonárodní čtení Bible v městské knihovně
květen        posvěcení křížku v Lukášově 
25. 5.        Noc kostelů, koncert u kostela Nejsvětějšího srdce Páně
17. – 21. 9.     Týden modliteb za požehnání městu a kraji
říjen        odhalení pamětních desek k památníkům 1. sv, války na kostelích ve Mšeně a Rýnovicích
2. 12.         rozsvícení vánočního stromu