Strážníci nezapomínají ani na středoškoláky

Jablonečtí městští strážníci v rámci primární prevence kriminality navštívili se svými přednáškami studenty prvních ročníků čtyř jabloneckých středních škol a dvou učilišť.   

„Tématem přednášek byla činnost městské policie, tabákový zákon, blokové řízení, právní odpovědnost a oblast dopravy,“ vypočítává preventista městské policie Miloslav Lejsek. Na přednáškách pro středoškoláky se podílelo i oddělení sociálně právní ochrany dětí OSPPOD. Eva Nováková z tohoto oddělení studentům představila jeho činnost v návaznosti na přestupkovou a trestnou činnost mladistvých. 

Podle statistiky městské policie se lednového cyklu přednášek zúčastnilo 291 studentů středních škol a učilišť.