Strážníci se postarali o týraného psa

V úterý 28. ledna v ranních hodinách upozornil všímavý občan strážníky městské policie na to, že v Novoveské ulici se u dveří jednoho z domů zdržuje pes, který vykazuje známky týrání. Strážníci vyjeli na místo a našli dobrmana, který  byl podvyživený, prochladlý a z několika míst na těle z něj tekla krev.

Hlídka MP psa okamžitě převezla na veterinární kliniku MvDr. Baudyše, kde vzhledem ke stavu v jakém pes byl, si jej ponechali a ošetřili. O celé skutečnosti byla vyrozuměna i paní Kubištová z LOZ (útulek Dášenka), která po domluvě s veterinářem rozhodne o dalším postupu, eventuálně zváží i podání trestního oznámení pro týrání zvířat. Majitele psa se zjistit zatím strážníkům nepodařilo.